Agenda Algemene Ledenvergadering 21 apr 19.30

Agenda leden vergadering 21-04-2016

Locatie:Huis ten Halve Kruisstraat 60, Roosendaal

4707 Roosendaal Aanvang 19,30 uur

1

Opening voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

Notulen alv. 2015

4

Mededelingen secretaris

5

Jaar verslag secretaris 2015 – 2016

6

Mededelingen Penningmeester

7

Verslag Kascontrole commissie

8

Nieuwe kascontrole commissie + reserve + pauze

9

Er zijn 2 bestuur leden aftredend n.l. Rinus Schalken en Arno Haest beiden zijn herkies baar

10

Verslagen activiteiten

A : Herdenkingen                        Jan van Beek

B : Activiteiten commissie          Fred van Zoest

C : Onderhout graven                Pierre Pfeijffer                                           

11

Open agenda punt

12

Presentatie web site

13

Rond vraag

14

Afsluiten vergadering voorzitter