Belangrijke gegevens

Financiële transacties :

NL 71 INGB 0006547503  t.n.v. V.O.C. Westelijk Noord Brabant, p.a.

Nol Konings

Middenstraat  36

4707 GE

Roosendaal

06-12730152

Contributie e.d. :

– Contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de contributie bedraagt  € 25,00 per jaar.

– Nabestaanden van oud-commando’s kunnen steunend lid worden voor  een bedrag van € 10,00 per jaar.

– Donateurs betalen minimaal  € 10,00 per jaar. (Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat).

Ledenadministratie :             :   Nol Konings       0165-545809

Contactpersonen :

‘de Tokkel’                              :  Hans Molier            0614199153

Activiteitencommissie            :  Jan van Beek           0165-512414

Integratieplan                        :  Cor Hertogh             0165-569087

Sociale coördinatie                :  Rob Chrispijn           0167-540660

Veteranenaangelegenheden :  vacant

Herdenkingen                         :  Jan van Beek           0165-512414

Onderhoud graven                 :  Pierre Pfeijffer         0165-537382

Advertenties                           :  Cor Hertogh             0165-569087