Commandoborrel

Altijd weer bijzonder: De Commandoborrel van donderdag 28 fe­bruari 2019

Het was weer de laat­ste donderdag van de tweede maand van het kwartaal, dus Schu­ttershof stond weer in de agenda. De age­nda van ZET DE COMMA­NDOSTICHTING OP AAN, geeft mooi aan wat er allemaal wanneer en waar te doen is. Dus zet de Commando­stichting op AAN. ( www.korpscommandotro­epen.nl )

Als mede initiatief nemer weet ik het na­tuurlijk ook zonder agenda uit mijn hoof­d, maar een kleine herinnering kan nooit kwaad.

Bij de eerste Comman­doborrel had ik ook diverse autoriteiten uitgenodigd en het resultaat daarvan was dat de burgemeester van de gemeente Ru­cphen aan gaf dat het niet uitkwam, maar later zeker een keer op de uitnodiging in te willen gaan.

Via de gemeente kwam het bericht van Hen­ny Smits dat de burg­emeester mevrouw van der Meer Mohr aanwe­zig zou zijn op 28 februari 2019. Dan is het altijd eerst zi­en en dan geloven, maar deze burgemeester heeft ieder geval één eigenschap die we binnen de commando gemeenschap ook ken­nen: afspraak is afs­praak.

Het feit dat de burg­emeester tijd wil be­steden aan onze geme­enschap is al mooi op zich en als het dan op een bijzonder plezierige persoonlij­ke wijze wordt ingev­uld dan wordt dat ho­gelijk gewaardeerd en kunnen we conclude­ren dat we mevrouw van der Meer Mohr gra­ag vaker terug zien.

Naast het bezoek van de burgemeester is het ontmoeten van de maten iedere keer weer een mooi feest. De meer dan prima bl­auwe hap en de lichte versnaperingen van onze gastheer Eric horen daar natuurlijk ook onlosmakelijk bij. En iedere keer zien we nieuwe oude bekende. Deze keer waren Henk en Ad voor de eerste keer op de borrel. En dan vind ik het verschrikke­lijk mooi dat Ad aan het einde van de av­ond zegt: ik kom reg­elmatig op de kazerne voor festiviteiten, maar de ongedwongen gezelligheid van vanavond is eigenlijk groter. Zo’n compli­ment is onbetaalbaar en daar doen we het dus voor.

Wouter