De 19e Van Woerden mars 12 mei’16

Geachte commando,

Het is alweer zover, op donderdag 12 mei 2016 lopen we de 19e Van Woerden Mars.

Woerdenmars

We wandelen weer langs en over de ons zo bekende Rucphense heide, lunchen op de Engelbrecht van Nassau Kazerne en na afloop eventueel nog wat napraten onder het genot van een drankje en heerlijke rijstmaaltijd.

De afstand is ± 35 km.

Kosten: € 9,50   incl. medaille en lunch of € 22,50 incl. medaille, lunch en rijstmaaltijd.

Neem deze tocht op in uw trainingsprogramma en meldt u snel aan waarna u nadere gegevens zult ontvangen.

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret. De inschrijving is schriftelijk of per E-mail. De volgende gegevens zijn minimaal nodig: Het aantal maal dat u heeft deelgenomen, naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, registratienummer, lichting waarmee men de groene baret heeft gehaald. Indien mogelijk ook opgave van E-mail-adres, telefoonnummer, datum uitreiking groene baret, compagnie en peloton.

Inschrijving schriftelijk te richten aan COWS, Kerkemorgen 7, 5324 BL Ammerzoden. Inschrijving per e-mail: COWS@Korpscommandotroepen.nl.

Inschrijvingen of betalingen na 18 april 2016 worden verhoogd met € 3,50 kosten.

Elke deelnemer dient zich te melden tussen 08.05 en 08.25 uur bij Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal (Zuid), telefoonnummer 0165-533343.

Wacht niet te lang met inschrijven, in verband met toegang tot de kazerne en het bestellen van de lunch en de rijstmaaltijd is het prettig ruim op tijd te weten hoeveel en wie er meedoen, bij voorbaat dank.

Kosten

Het inschrijfgeld per persoon is: € 9,50 inclusief medaille, cijfer en lunch, maar zonder diner. € 22,50 inclusief medaille, cijfer, lunch en rijstmaaltijd. Indien u alleen aan het diner deel neemt kost het euro 15,50. Het inschrijfgeld dient men direct na ontvangst van het huishoudelijk reglement te voldoen. Overschrijving naar ons rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33 t.n.v. COWS te Ammerzoden o.v.v. 19e Van Woerden Mars. Inschrijvingen of betalingen na sluitingsdatum worden met euro 3,50 verhoogd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Middelkoop vz

Eduard Torenbos vice vz

Albert van Heijningen serc./pennm.

***Voor een overzicht van de maten, die zich reeds hebben opgegeven (met pasfoto), verwijs ik u naar de site van Albert Onink;

www.voc-midden-nederland.nl