De raid op Wassenaarse Slag op 27 februari 1944

Ter voorbereiding op de komende herdenking hierbij een uitleg.

De raid op Wassenaarse Slag 1944 door Kpl. Felix Grispen en Kpl. Maurice Chavet. Felix was stuurman van No4 Commando en Maurice motor drijver van No4 Commando. Beide commando’s waren huisvrienden bij ons.

Wat was de reden dat er een raid was gepland op 27 februari 1944 op het strand en de duinen van Wassenaarse Slag ? Wel, het was de bedoeling dat de Duitsers de indruk zouden krijgen dat daar de invasie zou plaatsvinden van de geallieerden. De commando’s moesten die nacht een stuk prikkeldraad mee terug nemen welke tussen duinen en strand is gebruikt als afzetting en tevens piketten slaan in een rij uit de duinen en over het strand naar de zee. De tweede groep van drie man moest een onderzoek doen achter de duinen waar een lanceerplaats zou staan voor raketten gericht op Engeland.

Enkel de oversteek van het kanaal was al een riskante onderneming, maar door het hoofdkwartier in Londen was een donkere nacht uit gekozen, wat later ook zo bleek te kloppen.Hierbij het verhaal van commando korporaal Felix Grispen van deze raid.

 Toen de acht commando’s op 26 februari 1944 uit Great Yarmouth vertrokken met een MTB (motor torpedo boot) richting Wassenaarse Slag het navolgende.Die nacht hingen mistvelden over de koude Noordzee.Het zicht was dan ook zeer beperkt tot hoog uit een kwart zeemijl of minder.Later zou blijken dat deze mistflarden voor de commando’s in hun voordeel zouden werken.De overvaart verliep volgens plan en waren niet ontdekt door de vijand.De MTB naderde de Nederlandse kust wateren en de mist werd dunner 

 Opeens zag de stuurman Felix Grispen donkere silhouetten aan stuurboord opduiken uit de mist.Het blijken 5 Duitse torpedo boten te zijn de MTB van de commando’s is gezien maar schijnbaar niet als zodanig herkend.Er wordt echter door de Duitsers geen enkele actie ondernomen. De stuurman van de MTB overweegt snel wat hij moet doen, nu weg varen is riskant en zou de vijand tot nadenken stemmen. Hij besluit om zich als laatste achter het flottielje van de Duitsers te gaan varen en dat doet hij richting noord richting Wassenaarse Slag.

Korporaal Grispen blijft in het kielzog van de laatste Duitse boot meevaren langs de Nederlandse kust, de vijand heeft totaal geen argwaan, de maan schijnt amper. Het ontschepingscoördinaat komt dichterbij en de MTB laat zich langzaam afzakken uit de Kriegsmarine flottielje.

Zonder de aanwezigheid van de vijand gaat men (8 commando’s) op 1 mijl voor het paalhoofd 91 in de Dory waarin ook de Dinghy ligt voor het laatste stuk voor de landing, dit onder dekking van de duisternis. Zes commando’s komen om bij deze raid nadat ze explosieven hadden aangebracht in Duitse loodsen, bleek later uit Duits archief.

Afspraak met de Royal Navy dat deze precies 24 uur later op dezelfde coördinaat de commando’s weer zouden oppikken. Echter onverrichterzake moest men zonder de twee commando’s  weer terug keren naar Engeland. Beide commando’s leven niet meer en zijn 7 jaar geleden overleden.

 E.O.C.Thoden van Velzen