De Tokkel 2017 editie 2

Beste leden,

Hierbij weer  ‘De Tokkel’ van de COV West Brabant

Hij staat weer boordevol leuke en belangrijke informatie. Met dank voor de samensteller Hans Molier.

Wil je de complete versie lezen als PDF? Klik dan op  Volledige editie 2

Veel leesplezier!

Inhoud

Belangrijke gegevens …………………………………………………………………………….. 3

Bestuur / Financiële transacties / Contributie / Secretariaat ………………….. 3

Een woordje van de voorzitter ………………………………………………………………… 4

Website COV West-Brabant…………………………………………………………………… 7

Rubriek ‘Op bezoek bij’ ………………………………………………………………………….. 9

Activiteiten & Herdenkingen 2017 ………………………………………………………….. 10

Museum Korps Commando Troepen Roosendaal ……………………………………. 11

Artikel ‘Operatie Pluto’ ………………………………………………………………………… 13

Oproepjes …………………………………………………………………………………………… 14

De Grote Commando Quiz – deel 3 ……………………………………………………….. 15

Reisverslag “Weekend weg” …………………………………………………………………. 19

Filmbespreking ‘Dunkirk’ ………………………………………………………………………. 21

Artikel ‘Operatie Mincemeat. …………………………………………………………………. 22

Boekbespreking ‘Naar Eer en Geweten’ ………………………………………………….. 26

Verslag Fietstocht 2017 ……………………………………………………………………….. 28

Verslag ‘Jaarlijkse barbecue 2017’ …………………………………………………………. 29

Oproepje …………………………………………………………………………………………….. 30

Rubriek ‘Mijn Top-5’………………………………………………………………………………. 31

Antwoorden Grote Commando Quiz-3…………………………………………………….. 32

COV West Brabant

3

BELANGRIJKE GEGEVENS

Bestuur : Voorzitter : Raymond Bochove 06-54221475

Vice voorzitter : vacant

Secretaris : Jan van Beek 0165-512414

Penningmeester : Rinus Schalken 0416-333906

Lid : Joop Beusenberg 0165-856989

Lid : Arno Haest 0032-36671729

Financiële transacties :

NL 71 INGB 0006547503 t.n.v. V.O.C. Westelijk Noord Brabant, p.a. Hogevaart 129, 5161 PM Sprang Capelle.

Contributie e.d. :

– Contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de contributie bedraagt € 25,00 per jaar.

– Nabestaanden van oud-commando’s kunnen steunend lid worden voor een bedrag van € 10,00 per jaar.

– Donateurs betalen minimaal € 10,00 per jaar. (Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat).

Ledenadministratie : : Rinus Schalken 0416-333906

Contactpersonen :

‘de Tokkel’ : Hans Molier 06-14199153/

0165-554531

Activiteitencommissie : Jan van Beek 0165-512414

Integratieplan : Cor Hertogh 0165-569087

Sociale coördinatie : Rob Chrispijn 0167-540660

Veteranenaangelegenheden : vacant

Herdenkingen : Jan van Beek 0165-512414

Onderhoud graven : Pierre Pfeijffer 0165-537382

Advertenties ‘de Tokkel’ : Cor Hertogh 0165-569087

Aanleveren van copy kan gemaild worden naar h.molier@kpnmail.nl COV West Brabant

4

Een woordje van de voorzitter…….

Toen ik vorig jaar benaderd werd door het bestuur van onze vereniging om Cor Hertogh op te gaan volgen als voorzitter heb ik hier eerst wel even over moeten nadenken. Mijn eerste reactie was namelijk niet de juiste! Waarom ik? Ik ben (nog) niet met pensioen! Vanwaar zo mijn reactie zal u zich afvragen. Wel hierom, een motto voor mijzelf is “wat je doet doe dat goed”. De vraag die ik mijzelf dan ook stelde, kan ik dit dan ook goed doen? Mijn huidig baan vergt namelijk de nodige tijd. Heb er echter niet lang over na hoeven denken om de functie te aanvaarden omdat ik mij besefte dat ik het niet alleen doe, we hebben een geweldig enthousiast bestuur en vrijwilligers die samen veel werk verrichten.

Voor diegene die mij nog niet kennen, mijn naam is Raymond Bochove, ik ben 52 jaar en wonend in Roosendaal, heb twee dochters waar ik van de oudste in het voorjaar de trotse opa ben geworden van een kleinzoon. Van de jongste dochter is mijn tweede kleinzoon op komst. Mijn hobby’s zijn onder andere duiken en bezig zijn met outdoor-activiteiten. Verder mag ik graag een (speciaal) biertje doen in het bijzijn van goed gezelschap.

Zelf ben ik nog steeds in actieve dienst waarbij ik in diverse functies onder verschillende krijgsmachtonderdelen gediend heb. Ik ben van lichting 83-5 waar ik in december dat jaar mijn baret heb gehaald. Na een mooie tijd bij de 104 Wrnverkcie ben ik na het afzwaaien enkele maanden later naar de Marine Luchtvaart Dienst gegaan als beroeps militair,12 jaar later overgestapt naar de Luchtmacht. Mijn huidige standplaats is op de vliegbasis Gilze Rijen waar ik de functie van Hoofd Instructie & Training op de survivalschool vervul. COV West Brabant

5

Ik ben lid vanaf het begin van de oprichting van de vereniging en jarenlang actief lid in de activiteiten commissie geweest. Daarna kwam ik later ook in het bestuur terecht. Na de ledenvergadering in april j.l. was het een feit en heb ik de hamer van Cor overgenomen en ben ik aangetreden als voorzitter. Ik wil hem hartelijk bedanken voor alle bewezen diensten binnen onze vereniging voor zo’n lange tijd van 24 jaar! Dit was niet alleen het voorzitterschap. Hier zal uitgebreid op teruggekomen worden.

Onlangs ben ik bij de jaarlijkse BBQ geweest, ondanks dat de opkomst wel wat meer mag zijn was het een gezellig samenzijn. Wat ik dan bij velen zie is die trotse zelfs wat ondeugende blik bij het vertellen van de “sterke” verhalen. Dan zijn we weer die familie die saamhorigheid hoog in het vaandel heeft staan. En daar wil ik bij deze gelegenheid toch iets over zeggen…

Moed, beleid, eer, trouw en trots daar staan we toch voor? Hoe komt het dan dat we van ons aantal leden vaak alleen maar dezelfde mensen zien. Ik vraag me dat terecht af waardoor het komt. Ik kan helaas niets anders vinden dan dat het door de vergrijzing komt. Waar we voorheen nog op “bivak” gingen met grote groepen waar de families bij betrokken werden met de kinderen is daar nu nog een handjevol van over. Het is te verklaren, we zijn nou eenmaal ouder geworden! Vooropgesteld dat ik met 52 jaar tot de “jonkies” behoor vindt ik dit toch jammer. Het hoeft niet altijd bij een inspannende activiteit te zijn om elkaar te zien, het mogen bijvoorbeeld ook bezichtigingen zijn of rondleidingen. Graag zou ik van jullie willen horen waar jullie interessegebieden liggen zodat wij als bestuur hier op in kunnen spelen. Wacht niet af tot de eerst volgende ledenvergadering, een mailtje naar mij gericht is voldoende.

Ik zelf ga mij ook bezig houden hoe we met andere verenigingen kunnen samenwerken en wat we voor elkaar kunnen betekenen, dat verlangd de commandostichting zelfs van ons. Ik zie bij andere commando-verenigingen ook diverse activiteiten staan, wellicht kunnen we die bundelen. Kortom de ideeën zijn er maar daar hebben we als bestuur wel jullie inbreng voor nodig. COV West Brabant

6

Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden ontvallen binnen ons ledenbestand. Mijn gedachten gaan naar de familieleden en vrienden van de overledenen. Het is goed om te horen dat bij de crematies en begrafenissen altijd wel gerekend kan worden vanuit onze vereniging op voldoende aanwezigheid. Diegenen die achterblijven verdienen ook hierna nog de aandacht. Een bezoekje thuis met een gesprekje is zo gemaakt. Maar ook de leden die moeilijk te been zijn of al bijna helemaal niet meer buiten kunnen komen verdienen zorg vanuit de vereniging zodat ze niet vereenzamen.

Het 25 jarig jubileum komt steeds dichterbij van de vereniging. De tijd gaat hard, als we dan terugkijken wat er in die jaren allemaal heeft afgespeeld aan activiteiten en gebeurtenissen dan mogen we daar best trots op zijn. Achter de schermen zijn we de voorbereidingen al aan het treffen. Noteer al vast in uw agenda zaterdag 11 maart 2018 . Mocht u slecht ter been zijn of moeilijk met vervoer zitten laat het ons weten, dan gaan wij zorgen dat daar een gepaste oplossing voor gevonden wordt. Ik hoop u op deze datum in Huis ten Halve Roosendaal allen te treffen.

Tot ziens!

Met vriendelijke commandogroet

Raymond COV West Brabant

7

Website van de COV West-Brabant Met deze website www.covwestbrabant.nl willen wij u op een andere manier informeren over de activiteiten en andere zaken betreffende onze vereniging. We vinden het heel belangrijk u op de hoogte te kunnen houden van nieuws dat te maken heeft met onze vereniging, de Commandostichting en het Korps Commandotroepen. We hopen dat u ons vaak zult bezoeken. Houd deze site dus in de gaten !

Mocht er toch nog iets zijn waardoor u niet goed overweg kunt met deze website, neem dan contact op met het bestuur of de website beheerder.

Pantserstorm memoires…….

Dialoog tussen een instructeur Pantserstorm en een soldaat die tijdens de les klimtoren zijn schoenen staat te bekijken en zich afzijdig opstelt van de rest van het peloton.

Instructeur : “waarom klim jij niet mee ?” Soldaat : “ik heb zoveel hoogtevrees dat ik nog niet op een krant durf te gaan staan.” Instructeur : “probeer dan een paar meter omhoog te klimmen.” Soldaat : “als ik één meter durf te klimmen dan kan ik ook tot helemaal bovenaan.” Instructeur : “dan kun je niet met weekendverlof, want jij moet straks met de 4-tonner naar het kamp en daarna naar het station. Aangezien de 4-tonner een hoogte heeft van meer dan 1 meter heb je de keus…..of alles bij elkaar 15 km lopen óf hier blijven. “ De soldaat klom vervolgens in de klimtoren en genoot van het prachtige uitzicht over Roosendaal en omgeving, hetgeen het KCT toch ook maar weer gratis in de aanbieding heeft. COV West Brabant

8 COV West Brabant

9

Op bezoek bij…………

Hij woont in Raamsdonksveer samen met zijn vrouw Joke Bressers. We hebben het hier over oud-commando Rinus Hommel. Hij is hier geboren op 19 januari 1942 en vervolgens hier ook naar de lagere school gegaan. Daarna 2 jaar ULO en vandaar naar de HBS. Maar Rinus wilde graag met zijn handen werken en ging naar de LTS voor een opleiding als machine-bankwerker. Na zijn opleiding ging Rinus bij Beton- en Heibedrijf Colijn werken. Heeft daar het lassen geleerd en heeft daar zijn hoofdvak van gemaakt. Is daar met zijn 69e met pensioen gegaan. Rinus is nu 74 en ondertussen 5 jaar met pensioen.

Rinus en Joke (Roosendaalse) zijn op 22 april 1966 gehuwd te Rucphen en zijn nu 51 jaar gehuwd. Ze hebben 3 kinderen, 2 zonen en 1 meisje Henk is 50, Hans is 47 en Jolanda is 45. Verder hebben ze 2 kleinkinderen, een jongen en een meisje. Rinus heeft veel voor voetbalclub Goodluck gedaan. Voetballen in de jeugd en met zijn 17 jaar als voorstopper in het eerste elftal van 1959 t/m 1972. Is later trainer en wedstrijdleider geweest en heeft dit tot 1980 gedaan. Heeft op latere leeftijd ook een tijdje nog bij Veerse Boys gespeeld.

Als jongen van 19 moest hij natuurlijk ook in militaire dienst. Op 4 juni 1961 moest hij met de lichting 61-3 opkomen in Blerick bij Venlo. Daar werd hij goedgekeurd om naar het KCT te gaan. Naar het tentenkamp van kapitein Havelink. Met de sergeanten Brackx, Maisberg, Blauw en Lutain als instructeurs. Op 19 september 1961 werd hem de groene baret uitgereikt. Na de VCO ging Rinus naar de parate 108e Cie van kapitein Oostendorp en ging gelijk voor 8 weken naar Hohne in Duitsland. Kapitein Oostendorp verbood de ontgroeningen op straffe van arrest omdat er ook ongelukjes gebeurden. Hij is als korporaal afgezwaaid en heeft met veel plezier in militaire dienst gezeten.

Rinus heeft volop verhalen over zijn diensttijd. Het uitgaan in Roosendaal bij de ‘Stuc’ of het ‘Kaboutertje’ waar hij ook Ria leerde kennen. Rinus is al vanaf het begin lid van COV West- Brabant Hij bezoekt alle activiteiten en is altijd aanwezig op de ledenvergadering. COV West Brabant

10

Activiteiten COV West-Brabant 2017

1

Nieuwjaars bijeenkomst

zondag

15 januari 2017

2

Schieten

donderdag

23 februari 2017

3

Bezoek DAF Museum

woensdag

22 maart 2017

4

Ledenvergadering

donderdag

13 april 2017

5

Onderhoud graven

maandag

24 april 2017

6

Van Woerden Mars

donderdag

11 mei 2017

7

Bezoek Normandië

donderdag

18-22 mei 2017 ?

8

Zomerwandeling

donderdag

15 juni 2017

9

Fietstocht

zondag

16 juli 2017

10

Jaarlijkse BBQ

zaterdag

19 augustus 2017

11

Onderhoud graven

maandag

23 oktober 2017

12

Jan Willem Petter Mars

vrijdag

27 oktober 2017

13

Sylvester wandeltocht

woensdag

27 december 2017

 

Herdenkingen 2017

1

Wassenaarse Slag

maandag

27 februari 2017

2

Capelse Veer

zaterdag

8 april 2017

3

Dodenherdenking Parklaan Roosendaal

donderdag

4 mei 2017

4

Defilé Wageningen

vrijdag

5 mei 2017

5

Veteranendag

zaterdag

24 juni 2017

6

Indië Monument Roermond

maandag

17 juli 2017

7

Market Garden Eindhoven

maandag

18 september 2017

8

Market Garden Oosterbeek

dinsdag

19 september 2017

9

Mallard Mars & Herdenking

zaterdag

28 oktober 2017

10

Operatie Infatuate Vlissingen

donderdag

2 november 2017

 

Museum Korps Commando Troepen – Roosendaal

Ondanks de grote herinrichting die in 2014 in de Historische Collectie van het Korps Commandotroepen (HC KCT) heeft plaatsgevonden, rusten de vrijwilligers die de HC runnen niet op hun lauweren. Constant zijn ze kritisch aan het kijken naar de collectie en de uitstraling daarvan. Ideeën die opborrelen worden besproken en wordt er gekeken naar de haalbaarheid daarvan. Zo kwam enige tijd geleden het idee naar boven om de foto’s aan de achterwand van twee vitrines aan te passen. Het ging hier om de vitrines van No 2 Dutch Troop en van het Korps Insulinde. Foto’s werden gezocht en gevonden en door een bedrijf uit Roosendaal (van Strien Print and Sign) op de achterwand van de vitrines geplakt. Naar aanleiding van de uitreiking van de MWO aan het Korps werd de jacht geopend op een goede foto van het vaandel met daaraan de MWO. Ook die werd gevonden en door hetzelfde bedrijf aan een wand bevestigd. Al met al weer een prima geslaagd project dat de HC een nog grotere professionele uitstraling geeft dan die ze al heeft volgens de vele bezoekers die we mogen ontvangen. Ook een keer een bezoek brengen aan de HC KCT? Stuur een Email:

Kct.museum@mindef.nl en het gaat vanzelf goed komen !

Operatie Pluto – Port en Bessin Huppain 1944

Hierbij neem ik je terug in de tijd en wel naar Operatie PLUTO van augustus 1944. PLUTO staat voor Pipe-Lines Under The Ocean

In het begin van 1944 werden commando eenheden uit Schotland verplaats naar Zuid Engeland in verband met de komende invasie op het vasteland van Europa. De Britse Royal Air Force had verkenningsvluchten uitgevoerd op mogelijk locaties op het Franse vasteland voor de uitvoering van Operatie PLUTO. Doel van deze operatie was het leggen van onderzeese pijpleidingen in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk om de oprukkende geallieerde strijdmachten in Europa van brandstof te voorzien. Port en Bessin Huppain was echter onneembaar voor de landingen uit zee. De haven lag tussen twee grote rotsformaties welke bezaaid waren met bunkers en mitrailleurnesten. Het Ministerie Van Oorlog verklaarde, en ik citeer, “ONNEEMBAAR UIT ZEE !”. Men zou daarom ’s nachts landingen moeten uitvoeren bij Asnelles. Vanuit Zuid-Engeland vertrokken landingsboten met commando ‘s van het 47ste Royal Marine Commando met als doel Asnelles. De landingen verliepen vlekkeloos en enkele ongewenste elementen werden snel uitgeschakeld.

De commando’s liepen vervolgens via Arromanches-Longues-Commes naar Hill 66, zo’n 5 km ten zuiden Port en Bessin Huppain. Vrij snel werd een Duitse patrouille uitgeschakeld. Echter 1 Duitse luitenant overleefde de aanval en loodste de commando’s door de mijnenvelden. Vervolgens werd de nacht doorgebracht op Hill 66. Vroeg in de morgen en na 3 uur slaap ging men naar Port en Bessin Huppain en na felle gevechten weten ze het Franse dorpje te bezetten. Op verzoek van Nederlandse commando’s heb ik hem nogmaals gelopen. Via het 47ste Royal Marine Commando kwam ik in contact met inwoners van Port en Bessin Huppain. Toen ik hier opnieuw kwam vroeg een inwoner mij of ik hem met Nederlandse commando’s zou willen komen opzoeken voor het drinken van een borrel. Uiteraard hebben wij dit gedaan en het was erg gezellig.

Wij sliepen in tenten op een camping en de Fransman kwam ons opzoeken met 7 glazen in zijn hand en een fles Champagne

Ed Thoden van Velzen

Oproepjes

‘De Tokkel’ is er niet alleen voor jullie, maar deze is ook van jullie. Met andere woorden, het aanleveren van info van jullie kant is dan ook van harte welkom ! Denk hierbij aan info of gebeurtenissen over jullie diensttijd, ECO, uitzendingen, enz. enz. Hoe verliepen deze, wie waren jullie instructeurs, heb je daarbij leuke herinneringen aan over gehouden ? En ga zo nog maar even door. Kortom, zet je unieke belevenissen eens op papier en deel deze met ons.

En wat vinden jullie trouwens van ‘de Tokkel’ ? Te weinig info en artikelen, of juist téveel ? Missen jullie misschien bepaalde info, of….. ? Alle wensen, commentaren en reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Bij voorbaat dank en reacties mogen naar :

Hans Molier

Susannadonk 123

4707 WT Roosendaal

h.molier@kpnmail.nl

De Grote Commando Quiz – deel 3

Hoeveel weet jij eigenlijk over de geschiedenis van het Korps Commando Troepen en aanverwante zaken ? Ditmaal geen meerkeuzevragen maar ‘open’ vragen. Test je kennis hier, de juiste antwoorden zijn achterin ‘de Tokkel’ terug te vinden. Veel succes !

1. Wat is de naam van de Nederlandse commando die in de nacht van 25 op 26 september 1944 met een Belgisch SAS-team bij Westerbork (NL) wordt gedropt ?

2. Welke 4 Nederlandse commando’s zijn op onderstaande foto in gesprek met Prins Bernhard ?

3. Op welke datum werd ‘Stormschool Roosendaal’ omgevormd tot het Korps Commandotroepen ?

4. Welke parawing is hieronder afgebeeld ?

5. Wat is de Nederlandse vertaling van de wapenspreuk ‘Nunc aut Nunquam’ ?

6. Wie was van 1965 t/m 1971 commandant van het Korps Commandotroepen ?

7. Door wie en op welke datum werd het commandomonument in het Schotse Spean Bridge bij Achnacarry onthuld ?

8. Hoe heten de 2 trainingskampen van het KCT die liggen in de Rucphense bossen ?

9. Bij welke 4 plaatsen zijn in het voormalige Indië luchtlandingsacties uitgevoerd ?

10. Wat is de naam van het standbeeld op onderstaande foto ?

Weekend weg naar Blier-Erezée

Omdat het familiebivak niet doorging zijn we met 13 personen naar een camping in de Ardennen gegaan. We hadden op Camping ‘le Val de L’Aisne’ in Blier-Erezée 3 stacaravans gehuurd. Alleen Johan Ghillemijn kwam met zijn camper. Het is een mooie camping in een prachtig natuurgebied met vele nieuwe stacaravans.

De eerste dag, op donderdag, hebben we de omgeving verkend. En ‘s avonds barstte er een geweldige onweerbui los met hagelstenen zo groot als kleine knikkers. Op vrijdag stond de fietsdag gepland. Het was een geweldige route met daarin aardig wat hoogteverschillen. Alleen jammer dat we onderweg geen café tegenkwamen om wat te kunnen drinken. Uiteindelijk zijn we bij een klein winkeltje gestopt waar we gelukkig wat eten en drinken konden kopen. Na 42 km kwamen we, moe maar voldaan, terug op de camping. ’s Avonds was het uiteraard ook heel gezellig en onder het genot van wat drankjes werden er weer vele oude koeien uit de sloot gehaald.

Filmbespreking ‘Dunkirk’ (2017)

‘Dunkirk’ is een Amerikaans-Brits-Franse-Nederlandse oorlogsfilm uit 2017, geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Christopher Nolan en gefilmd door Hoyte van Hoytema.

Het filmepos gaat over Operatie Dynamo, een actie tijdens de Tweede Wereldoorlog aangaande de evacuatie van geallieerden uit Groot-Brittannië, België, Canada en Frankrijk op het strand te Duinkerken. Gevangen op het strand met hun rug naar de zee staan ze voor een onmogelijke situatie als de vijand dichterbij komt.

Operatie Dynamo vond plaats tussen 26 mei en 4 juni 1940, het beginstadium van de Tweede Wereldoorlog. De draaiperiode ging in mei 2016 van start en de film kreeg als werktitel ‘Bodega Bay’. In dezelfde maand kwam het nieuws dat deel van de opnamen zouden plaatsvinden in een gebied rondom Urk. In juli 2016 werd hier enkele weken gedraaid waarbij er voornamelijk actiescenes opgenomen werden. Een deel van het IJsselmeer dat bij Urk ligt werd voor de opnames ontoegankelijk gemaakt voor waterverkeer.

Persoonlijk vond ik de film wat tegenvallen. De filmbeelden en geluidseffecten zijn werkelijk prachtig, maar vanuit historisch oogpunt mis ik een gedeelte. Wat deden die geallieerden daar op die stranden en hoe kwamen ze daar eigenlijk ? Wat is er aan de evacuatie allemaal vooraf gegaan ? Zeker niet onbelangrijk en daar had de regisseur gewoon meer aandacht aan moeten besteden.

‘Dunkirk’ draait vanaf 20 juli j.l. in de bioscopen, duurt 107 minuten en de hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Mark Rylance en Tom Hardy.

Hans Molier

Operatie Mincemeat – William Martin, de majoor die nooit heeft bestaan

In het verleden heb ik diverse artikelen geschreven over personen of gebeurtenissen uit de geschiedenis. In deze uitgave van ‘de Tokkel een artikel over het zéér interessante en waargebeurde verhaal van Majoor der mariniers William Martin. Veel leesplezier !

Hans Molier

Op het kerkhof van Huelva, aan de zuidkust van Spanje, ligt sinds eind april 1943 de majoor der mariniers William Martin begraven. Op de hele wereld zijn er echter nooit meer dan vijf mensen geweest die echt hebben geweten wie deze man in werkelijkheid was.

De geallieerde operaties voerden in het najaar van 1942 in Noord-Afrika duidelijk naar een overwinning en het was dus een logisch gevolg dat de geallieerde troepen daarna een aanval op het vasteland van Europa zouden ondernemen. Het meest voor de hand liggende plan was om vanuit Noord-Afrika over te steken naar Sicilië en vanuit dit eiland de sprong te wagen naar Italië.

De Duitse legerleiding moest volgens de Britse veiligheidsdienst echter op één of andere manier de zekerheid krijgen dat de te verwachten hoofdaanval van de geallieerde troepen niet op Sicilië was gericht, maar op Griekenland en Sardinië. Daarom werd aan het eind van 1942 een klein team van Britse veiligheidsofficieren samengesteld, die zich over dit probleem en de bijbehorende oplossing moesten gaan buigen. Het opzettelijk laten uitlekken van andere aanvalsplannen zou de Duitsers waarschijnlijk niet om de tuin leiden, maar als door een toevallig incident de geheime plannen in handen van de Duitsers zouden vallen, waarvan dan, volgens de Duitsers in ieder geval, de Britten niet van op de hoogte zouden zijn, zou men de Duitsers misschien kunnen misleiden.

De Britse veiligheidsofficieren kwamen tot de conclusie dat de Duitsers wellicht overtuigd zouden worden als een gesneuvelde militair hun opzienbarende documenten zou toespelen over andere aanvalsplannen dan Sicilië.

Een vereiste voor het slagen van dit plan was dan wel dat de Britten uiteindelijk de documenten zouden kunnen terugvragen, zonder dat zij behoefden te weten dat de Duitsers er inzage van hadden gehad. Het plan om een lijk te gebruiken voor deze operatie was hiermee geboren, maar tegelijkertijd rezen er daardoor grote problemen. Men kon een lijk aan een gescheurde parachute boven vijandelijk gebied droppen, maar een lijkschouwing door de Duitsers zou al snel duidelijk maken dat de man niet door het falen van de parachute was gestorven. Bovendien zouden de Duitsers dan weten dat de Britten beseften dat hun geheime plannen in Duitse handen waren gevallen, waarmee de gehele operatie gedoemd was om te mislukken. Nee, voor het welslagen van deze ingewikkelde operatie moest een andere en goed doordachte oplossing gevonden worden.

Doordenkend over een dode boodschapper kwamen de Britten uiteindelijk op het idee om een lijk te laten aanspoelen. Dit zou dan een officier moeten zijn die belangrijke documenten bij zich had en die zou worden neergeschoten tijdens een vliegreis van Groot-Brittannië naar Noord-Afrika. Vervolgens zou de officier zich weten te redden met een rubberbootje, waarna hij uiteindelijk in de ruwe zee zou verdrinken en waarna zijn lijk, na enkele dagen te hebben rondgedreven, uiteindelijk ergens in vijandelijk gebied zou aanspoelen. Vervolgens zou dan, volgens de Britse officieren, hoogstwaarschijnlijk een patholoog-anatoom worden geraadpleegd die tot de conclusie zou komen dat het bij een aangespoeld lichaam heel moeilijk zou zijn om de doodsoorzaak vast te stellen, vooral als er geen duidelijke indicaties te vinden waren, zoals sporen van lichamelijk geweld of vergiftiging. Als vrij snel werd het voorlopige plan goedgekeurd. Het kreeg als codenaam Mincemeat. Letterlijk betekent dit pasteivulsel, maar de uitdrukking “to make mincemeat of” betekent “het verslaan van de vijand” (in de pan hakken / gehakt maken van), dan wel het “ontzenuwen” van een argument, of het “ondermijnen” van iets waarin men geloofd. De volgende stap in dit misleidingsplan was de macabere speurtocht naar het lijk van een betrekkelijk jonge man, die, als het even kon, zo weinig mogelijk familie en vrienden moest hebben, zodat eventuele delicate vragen voorkomen konden worden.

Begin november 1942 stierf ergens in Groot-Brittannië op 34-jarige leeftijd een eenzame Welshman genaamd Glyndwr Michael aan rattengifvergiftiging. Zover de naspeuringen reikten had deze man geen vrienden gehad en waren zijn ouders overleden. Er werden geen andere familieleden gevonden. Het stoffelijk overschot werd vervolgens ruim vier maanden in een cilinder met droog ijs bewaard. Door condensering van het droog ijs ontstond kooldioxide dat de aanwezige zuurstof verdreef, waardoor het lichaam zonder bevriezing kon worden bewaard. Terwijl het daar lag werd er voor de gestorvene een compleet nieuw leven uitgestippeld en opgemaakt, dat van majoor der mariniers William Martin.

William Martin werd een veelbelovend officier, werkzaam op het hoofdkwartier van vice-admiraal Mountbatten, die wat verlegen was, en daarom weinig vrienden en bekenden had. Omdat hij een expert was op het gebied van landingsacties, werd hij vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Afrika gestuurd om daar de plannen voor de komende landing met generaal Alexander te bespreken. Majoor Martin kreeg tijdens deze vliegreis tevens enkele zeer belangrijke en vertrouwelijke rapporten mee, waaronder diverse brieven voor admiraal Cunningham en generaal Nye, en aan andere bevelhebbers in Noord-Afrika, waarin globaal de uitwerking van de plannen voor de invasie van het Europese vasteland werden beschreven. Uiteindelijk was majoor Martin ruim voorzien van informatie, die elke goede inlichtingendienst ter harte zou nemen.

Ook aan het privé-leven van majoor Martin werd gedacht en daarom zou hij twee liefdesbrieven in zijn portefeuille meekrijgen van een meisje dat hij net had ontmoet voordat hij naar Noord-Afrika vertrok. Om het verhaal helemaal compleet te maken werd in zijn portefeuille verder ook een brief van zijn vader, twee afgescheurde theaterkaartjes en een rekening van een plaatselijk restaurant gestopt, waaruit zou blijken dat hij met zijn vriendin nog een leuke afscheidsavond had doorgebracht. Toch waren er ook nog wat technische problemen, want hoe kwam men bijvoorbeeld aan een pasfoto? Voor dit probleem nam men uiteindelijk genoegen met een pasfoto van een officier die wel wat op majoor Martin leek, en zo werden uiteindelijk nog tal van andere technische problemen opgelost.

De plaats waar het lijk van majoor Martin uiteindelijk moest aanspoelen was, na vele maanden van speurwerk, met veel zorg gekozen. In Huelva woonde een zeer actieve Duitse agent, die bovendien goede relaties onderhield met de Spaanse autoriteiten, zodat deze inzage zou kunnen krijgen in de geheime documenten. Deze Duitse agent zou onontbeerlijk zijn in het gehele spel, want de Duitsers moesten de zekerheid krijgen dat alleen zij maar wisten dat ze de inhoud van de documenten kenden. De Spaanse autoriteiten zouden het aanspoelen van het lijk aan de Britten melden, waarop zij dan met goed gespeelde verborgen paniek, uiteindelijk zouden vragen waar deze documenten gebleven waren. De Duitse agent moest in die tussentijd de Spaanse autoriteiten over halen om hem in de gelegenheid te stellen kopieën van de documenten te maken, zonder enig spoor achter te laten.

Op 30 april 1943, ´s morgens om 04.30 uur dook de Britse onderzeeboot op bij de Baai van Huelva. Een klein groepje Britse officieren, dat eigenlijk niet goed wist wat er precies aan de hand was, stond aan dek toen de cilinder werd geopend. Nadat de Britse kapitein een gebed uitsprak, werd het stoffelijk overschot vervolgens op een brancard gelegd en overboord gezet. De opkomende vloed zou vervolgens voor de rest zorgen en na ongeveer drie uur werd het stoffelijk overschot op het strand door een lokale visser gevonden.

Op 3 mei 1943 kregen de Britten bericht dat bij Huelva het stoffelijk overschot van een Britse officier was aangespoeld, dat ondertussen al door de Spaanse autoriteiten met militaire eer was begraven. Na een verzoek van de Britten om teruggave van de op de stoffelijke resten gevonden geheime documenten, werden alle brieven gesloten en verzegeld terug naar Groot-Brittannië gestuurd. De Britse veiligheidsofficieren hadden echter destijds enkele onzichtbare controles aangebracht en wisten na inspectie van de documenten dat de brieven uit de couverts waren geweest.

Na de oorlog vonden de Britten de bewijzen van deze lugubere operatie, omdat men bij de Duitse legerleiding kopieën aantrof van alle documenten die majoor Martin destijds bij zich had en sommige van deze waren in het Duits vertaald. Tevens vond men de bevelen van het hoofdkwartier, waarvan enkele van Adolf Hitler persoonlijk, om de verdediging van Zuid-Europa te wijzigen. Veertien dagen na de landing op Sicilië was Hitler er nog steeds van overtuigd dat de geallieerde hoofdaanval op Griekenland en Sardinië gericht zou zijn.

 

Boekbespreking : ‘Naar Eer en Geweten’ van G.J. Schüssler

Schüssler (Nijkerk, 2 december 1925) begint zijn boek met een korte beschrijving van zijn jeugd te Nijkerk. Na de Tweede Wereldoorlog schreef hij zich in voor een studie Indisch Recht aan de Universiteit van Utrecht. Echter al na drie maanden volgde een oproep voor de militaire dienst, waarna Schüssler zich op 8 mei 1946 in Arnhem aanmeldde.

Aangezien hij geselecteerd werd voor de officiers-opleiding maakte dit de oorspronkelijke indeling bij de 7 December Divisie ongedaan. Na de officiersopleiding in Kijkduin selecteerde men Schüssler voor de reserveofficiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, waarna hij ingedeeld werd bij het vijfde bataljon van het derde regiment infanterie, gelegerd te Bergen op Zoom.

Schüssler ontving in mei 1947 een detachering bij de Stormschool in Bloemendaal, waar hij een commando-training van vier weken volgde, en direct daarop naar de Oost vertrok.

Naar de Oost Schüssler scheepte zich op 4 december 1947 op het motorschip “Sloterdijk” in en arriveerde op 31 december voor de kust van Sumatra, waarna zijn eenheid in Rimboe Rakit werd gelegerd. Doel van Schüssler was zich aldaar bij het Korps Speciale Troepen, dat hier haar hoofdkwartier had, aan te melden. e dag na aankomst vervoegde hij zich derhalve bij kapitein Raymond Westerling, waarna Schüssler in oktober 1948 bij deze eenheid geplaatst werd. Hij werd al snel benoemd tot commandant van het A-peloton van de derde commando-compagnie. Schüssler beschrijft uitvoerig deze enerverende periode waarbij hij gewond raakte door een trekbom. Na de strijd ontving Schüssler opdracht deel te gaan uitmaken van het detachement dat Japanse oorlogsmisdadigers moest begeleiden naar Japan.

Militaire Willemsorde, opleiding tot jachtvlieger en Korea Schüssler ontving bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1950 de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen tijdens de politionele acties. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij in afwachting van herplaatsing ondergebracht in Kamp Prinsenbeek en tekende op 3 augustus 1950 een verbandakte bij de luchtmacht voor de opleiding tot jachtvlieger in Texas. Aldaar verbleef hij zes maanden. Intussen meldde hij zich aan voor deelname aan de oorlog in Korea, waarvoor hij op 15 oktober 1951 zijn handtekening op de verbandakte plaatste. Schüssler raakte uiteindelijk gewond en keerde in oktober 1953 naar Nederland terug, om hier opgenomen te worden in een Utrechts ziekenhuis.

Koninklijke Militaire Academie Schüssler werd met ingang van 1 maart 1954 op de Koninklijke Militaire Academie benoemd tot commandant der derde cadetten-compagnie. Vervolgens volgde zijn benoeming tot adjudant van de gouverneur in Suriname (1960). Na terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot selectie-officier bij het selectiecentrum van de Koninklijke Landmacht in Kamp Waterloo te Amersfoort.

Waarnemer bij de VN Met ingang van 1 juli 1966 was Schüssler in functie als “soldier for peace” en bracht hij zijn werkdagen op de Golan Hoogvlakte door. In 1970 volgde een nieuwe opdracht en werd hij benoemd tot liason-officier te Amman.In 1980 werd Schüssler door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten aangewezen als Koning der Wapenen, bestemd deel uit te maken van de inhuldigingsstoet ter begeleiding van Beatrix en Claus tijdens de inhuldigingsplechtigheid. Deze positie werd hem echter ten gunste van Eric Hazelhoff Roelfzema ontnomen. Schüssler verliet, samen met luitenant-kolonel Koert Bavink, op 29 april 1981, als laatste Ridders der Militaire Willemsordes, de actieve dienst. Schüssler overleed in zijn woonplaats Nijkerk op 4 december 2001.

Fietstocht 2017

Op zondag 16 juli j.l. vond onze jaarlijkse fietstocht weer plaats. Vertrek

om 12.00 uur vanaf ‘Huis ten Halve’. Het weer was ‘s morgens niet al te best en er viel heel de morgen motregen. Zou dit een spelbreker kunnen zijn ? Gelukkig begon het regenachtige weer op tijd op te klaren.

Van lieverlee kwam de ene na de ander aangefietst. Er was zelfs een lid die eerst kwam kijken of de fietstocht wel door ging want in Oud-Gastel regende het pijpenstelen. Toen hij in de gaten kreeg dat de fietstocht doorging moest hij snel naar huis om zijn vrouw en fietsen op te gaan halen. Ook waren er twee die bij het Gastel Sfeer stonden (verkeerd door gegeven).

Maar uit eindelijk konden we toch om 1 uur vertrekken. Het zonnetje scheen ondertussen lekker en met ongeveer 15 personen hadden we een mooi clubje. We fietsten via de binnenwegen richting België. Eerst zouden we bij het Karrenmuseum koffie drinken. Omdat we echter nog maar net op de fiets zaten zijn we doorgereden naar ‘de Moerkant’ en daar vervolgens koffie (of iets sterkers) gedronken met daarbij appelgebak.

Na een uurtje zijn we doorgereden richting Huijbergen en vervolgens naar de Wouwse Plantage. En bij het ‘Trapke Op’ hebben we op het terras en in het zonnetje nog gezellig wat gedronken. Uiteraard werd er ook genoeg

geouwehoerd want de een weet het vaak nog beter dan de ander. Ge kent die ouwe commando’s wel ?

Vandaar weer via de binnenwegen terug naar Huis ten Halve. Daar kwamen we vervolgens om 16.30 uur aan waarna iedereen weer huiswaarts keerde. Wederom een hele gezellige dag geweest.

Reisleider Joep van Moerkerk.

Jaarlijkse barbecue 19 augustus 2017

Klein verslag van een grote B.B.Q. Het weer was de club goedgezind. ‘s

Morgens regen en de rest van de dag op een paar druppels na droog. Met 48 dames en heren moet het weer heel gezellig worden, wat het ook werd.

Onze secretaris (Jan van Beek) had weer heel goed voor ons gezorgd (samen met zijn vrouw natuurlijk). Wel 5 schalen met salades, stokbrood, en natuurlijk de nodige hamburgers, worsten, biefstukjes en zo nog veel meer dat ik niet alles op ga noemen want dan slaat mijn I-Pad op tilt. Niet vergeten die heerlijke bowl die ze gemaakt hadden. Waar kun je een fles bier, een glas wijn voor maar 1 euro kopen? Ik moet het niet te lekker maken anders komen ze volgend jaar allemaal naar de B.B.Q. en dan word het misschien een beetje te druk ( of toch niet?)

In ieder geval weer heel goed geslaagd en een bedankje voor hen die dit allemaal hebben klaar gemaakt. Ook onze (oude ) voorzitter zat weer achter zijn muntenbakje. (Zou hij moeite hebben met zijn afscheid?) In ieder geval een zeeeeeeeer geslaagde middag en nogmaals van ons allen ( denk ik).

Oproepje…… Op de Militaire oefenterreinen van de Rucphense Heide zijn ‘de Berekuil’ en ‘de Rotterdammer’ te vinden. Maar weet iemand waar deze namen vandaan kwamen ? Reacties graag naar h.molier@kpnmail.nl

Mijn Top-5………… Van kinds af aan was ik al enorm geïnteresseerd in oorlogs-geschiedenis. In de loop der jaren heb ik dan ook een redelijke collectie aan oorlogsboeken en oorlogsfilms verzameld. Wel heb ik een voorkeur voor oorlogsfilms die op ware gebeurtenissen zijn gebaseerd. Mijn top-5 van favoriete oorlogsfilms ziet er dan ook als volgt uit :

1. A Bridge too Far (1976): de film gaan over Operatie Market Garden en met name om de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, waarmee een begin werd gemaakt met de bevrijding van Nederland boven de rivieren.

2. Black Hawk Down (2001) : De film vertelt het verhaal over een legermacht van Rangers, Delta Force en andere legereenheden die naar Somalië worden gestuurd om een einde te maken aan het bloederige conflict dat daar heerst.

3. The Longest Day (1962) : De film geeft een historisch overzicht weer van de eerste 24 uur van de landing der geallieerde troepen op D-day in Normandië. Echt een klassieker !

4. Saving Private Ryan (1998) : Kapitein Miller krijgt de opdracht om soldaat Ryan in Frankrijk op te sporen. Onderweg krijgen ze steeds meer de waanzin van oorlog te zien en beginnen ze te twijfelen waarom het leger een groep mensen op pad stuurt om één soldaat te redden.

5. All quiet on the Western Front (1979) : De film vertelt het verhaal van Paul Baumer, die diende in het Duitse leger tijdens de WO1.

Hebben jullie ook een top-5 mbt favoriete oorlogsboeken en oorlogsfilms ? Laat het ons maar eens weten. Reacties mogen naar :

Hans Molier – Susannadonk 123 – 4707 WT Roosendaal

h.molier@kpnmail.nl

Antwoorden Commando Quiz – deel 3

Antwoord vraag 1 : Commando Rudy Albert Blatt

Antwoord vraag 2 : Tijdens de herdenking van Market Garden 1994 is Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met v.l.n.r. commando’s Gobetz, Italiaander, Beekmeijer en De Waard.

Antwoord vraag 3 : Op 1 juli 1950. Antwoord vraag 4 : Operationele Vrije Val Wing. Voor het eerst sinds 1949 werd in juli 2009 in Afghanistan door een team van special forces Task Force 55 een operationele inzetsprong vrije val gemaakt. Het team bestond uit 9 man van het KCT en een Afghaanse coalitiepartner

Antwoord vraag 5 : ‘Nu of Nooit’

Antwoord vraag 6 : Luitenant-Kolonel J.C. van Woerden

Antwoord vraag 7 : Dit commandomonument werd onthuld door de Engelse koningin-moeder Elizabeth op 27 september 1952.

Antwoord vraag 8 : vd Meer kamp en het Bakhuis Roozenboom kamp

Antwoord vraag 9 : Uitgevoerd bij Djocja, Djambi, Airmolek, Gading.

Antwoord vraag 10 : Dit standbeeld heet “de Zegevierende Commando”. In 1967, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen, kreeg het Korps een beeld aangeboden als geschenk van de Gemeente Roosendaal en Nispen. Het beeld, een commando die met opgeheven hoofd door een hindernis breekt, werd op 22 augustus 1968 officieel overgedragen door de heer J. Godwaldt, destijds burgemeester van Roosendaal en Nispen, aan de toenmalige korpscommandant, luitenant-kolonel J.C. van Woerden. Het beeld is vervaardigd door beeldhouwster mw. J. Krosch. Het beeld staat links van de hoofdingang van de Engelbrecht van Nassaukazerne.