De ‘Tokkel’

Dit is een informeel ledenboekje met allerlei zaken betreffende de vereniging.

In principe wordt het verstrekt via de website, maar voor leden die niet beschikken over de toegang tot het internet, wordt op verzoek een uitgeprint exemplaar verstrekt.