De vereniging

KCTAntensacrylappelplaatsCommandovereniging West-Brabant draagt deze naam sinds de oprichting op 11 maart 1993 te Roosendaal.

De vereniging stelt zich ten doel:

a. Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan de leden van de vereniging.

b. De belangenbehartiging van de binnen eigen regio wonende veteranen, waaronder te verstaan diegenen die als zodanig in de statuten van de Commandostichting worden omschreven.

c. Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de band tussen de vereniging en het operationele onderdeel van het Korps Commando Troepen, dat door het bestuur van de Commandostichting te dien einde aan de vereniging is toegewezen.

d. Het bevorderen en in stand houden van de goede naam van het Korps.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a.  Het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden.

b.  Het besteden van zorg en aandacht, in de ruimste zin van het woord, aan de veteranen, zulks met inachtneming van het door het bestuur van de Commandostichting ter zake gevolgde beleid.

c.  De onderlinge steunverlening.

d.  Het onderhouden van een nauwe band met het Korps en de Commandostichting en deelname aan de door deze stichting georganiseerde activiteiten.

e.  Het bevorderen van de goede naam van het Korps.

e.  De regelmatige publicatie van nieuws en bijdragen met betrekking tot de vereniging, het Korps en de Commandostichting, zulks in de vorm van een periodiek dan wel via het internet.

f.   Voor zover van toepassing: het beheer van een website.

g.   Hetgeen verder ter bereiking van het doel, langs wettige weg, kan worden verricht.

 

De vereniging organiseert regelmatig activiteiten zoals:

* Jaarlijks nieuwjaarsfeest
* Jaarlijks familie-bivak
* Silvestertocht (wandeling van ruim 10 km ’s avonds in het bos)
* Vissen vanaf de boot
* Wandelen (normaalgesproken elke 1e zondag van de maand ca 12 km)
* Fietsen
* Regelmatig terugkomende herdenkingen
* Schieten
* Excursies
* En nog vele andere evenementen