Herdenking Roermond 15 juli’16

15 JULI 2016. HERDENKING BIJ INDIË-MONUMENT IN ROERMOND

Op de ochtend van zaterdag 15 juli 2016, iets voor half negen, verzamelden zich net buiten de toegang tot de kazerne 21 leden van onze vereniging en een tiental van hun echtgenotes/partners voor de jaarlijkse reis naar het Nationaal Indië-monument 1945-1962, in Roermond. Dit bij gelegenheid van de herdenking van de in voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde Nederlandse commando’s en paracommando’s (Regiment Speciale Troepen-RST). De kazerne was voor verzameling ditmaal niet toegankelijk vanwege de voorbereiding van een baret-uitreiking.
Na aankomst op het provisorisch aangelegd gemeentelijk parkeerterrein werd snel de weg naar de gereed staande bus gevonden omdat er sprake was van enig spatwater vanuit de hemel. Voor onze dames was dat eventjes niet welkom vanwege hun fraai ‘herdenkings- c.q. uitgaanstenue’.
Majoor b.d. Mathieu Jeukens, die de plechtigheid in Roermond zou leiden, had een moment om eenieder persoonlijk te verwelkomen en de hand te schudden.
Op tijd werd vertrokken en vanwege enige filevorming op de route werd Roermond omstreeks 10.30 uur bereikt.
Het personeel van het bekende restaurant ‘Rasa Senang’ stond al klaar om de ‘reizigers’ van een heerlijk en welkome kop koffie met Limburgs vlaai te voorzien. Omdat de plechtigheid zou aanvangen om 13.00 uur was er tijd genoeg om onder elkaar van gedachten te wisselen en of gewoon lekker wat bij te kletsen.
Zoals gewoonlijk werd ook uitgekeken naar oud-commando’s van andere regionale verenigingen (vooral naar maten die je goed kent) en die waren er in ruime mate aanwezig. Er is altijd sprake van een zekere nieuwsgierigheid om te zien wie er nog aanwezig zijn of wie er juist niet (meer) bij zijn.
Het waren behalve de West-Brabanders niet alleen de Gelderlanders en Limburgers die de moeite hadden genomen om naar Roermond af te reizen. Onder meer ook enkele mensen uit Den Haag en omgeving waren in het restaurant present. Het merendeel van ‘onze dames’ vond het wachten wat te lang duren en namen de kuierlatten naar het winkelcentrum van Roermond. Gelukkig voor hun en ook voor ons was het weerbeeld geheel veranderd. Een mooi zonnetje liet zich zien en dat zou de gehele dag zo blijven.
Stipt om 13.00 werd aangevangen met de herdenkingsplechtigheid.
Naast een 40-tal oud-commando’s die stonden opgesteld en enkelen die gebruik maakten van een stoel was er helaas weinig publieke belangstelling. Opvallend was nog de aanwezigheid van slechts één rode baretdrager.
Naar goed gebruik werden door diverse mensen zinnige woorden uitgesproken.
Namens de stichting Nationaal Indië-monument werd door de heer Geert Plattel een welkomstwoord gehouden.
Namens de Commandostichting hield majoor Jeukens een korte introductie. Hij wees er op dat de aanwezige vlag gedurende de gehele plechtigheid halfstok zou blijven hangen als eerbetoon aan de twee, nog maar kort geleden omgekomen militairen in Mali.
Majoor Jeukens hield ook een voordracht over het plan en het verloop van een spectaculaire actie op Sumatra in 1949 onder de codenaam “Operatie Modder”.
Daarop volgde een toespraak door Luitenant-kolonel Gert-Jan van Staveren namens de Commandant KCT.
Alle drie de sprekers gingen, ieder op eigen wijze, in op het hoe en waarom van het houden van deze bijeenkomsten op 15 juli.
Welnu, dat je gesneuvelden nooit mag vergeten, werd door hun woorden onmiskenbaar duidelijk gemaakt.
Vervolgens werd tijdens het dodenappèl de namen voorgelezen van de 58 gesneuvelden door de heer Gilles de Kok.
Aansluitend werd een krans gelegd, gezamenlijk door Luitenant-kolonel Gert-Jan van Staveren en een veteraan, de heer Fockens.
Na het signaal Taptoe en de 1 minuut stilte volgde daarna al snel de afmelding van het detachement en het einde van de ingetogen, sobere en wederom indrukwekkende plechtigheid onder een stralende zon. Na afloop stonden als vanouds wederom de borden met nasi-rames specialiteit op ons te wachten. Met een biertje erbij was het weer heerlijk toeven in het etablissement. Er was nog wat tijd voor verhalen. Toen ook de verhalen op waren werd de bus weer opgezocht. ‘Onze dames’ waren gelukkig ook allemaal op tijd gearriveerd. Na een terugreis die ongeveer hetzelfde verliep als de heenreis werd in Roosendaal van elkaar en van Mathieu afscheid genomen. Het was een zinvolle maar zeker ook een plezierige dag. Nog wat meer leden zouden op 15 juli de bus kunnen bemannen/bevrouwen. Doen!

Door: Jaap van der Gulik

Roermond herdenking

Roermond herdenking 2016