Jaarverslag 2010

Secretarieel jaarverslag seizoen 2010/2011

Bestuurswisseling

Jack van der Westen trad op als secretaris ad interim bij gebrek aan een kandidaat om secretaris te worden. Aangezien hij daarnaast ook nog werkzaamheden had voor de Tokkel, contact Website commandostichting en de ledenadministratie. Samen met een zwaardere functie bij de NATRES, werd hem dit te veel en heeft hij vanaf augustus geen werkzaamheden meer verricht als bestuurslid. Enkele maanden later heeft hij aangegeven het bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Het secretariaat is voorlopig overgenomen door Corne van Beek. Het bestuur beraadt zich nog over de ledenadministratie en de Tokkel. De Tokkel neemt Jack nog even voor rekening tot er kandidaten zijn om het over te nemen.

Commissies

De activiteitencommissie draait inmiddels een tijd onder de nieuwe regelgeving. In de praktijk maak dat weinig verschil. De regelgeving is bedoelt om duidelijkheid te scheppen als er conflicten ontstaan. Andere commissies die in de toekomst gevormd kunnen/moeten zijn op dit moment eenmanscommissies en hebben nog geen regeling. We kunnen denken aan commissie “de Tokkel”, commissie “herdenkingen”, commissie website” en commissie “sociale coördinatie”

Activiteiten 2010-2011

Het afgelopen verenigingsjaar zijn er door de vereniging weer allerlei activiteiten georganiseerd. Sommige werden druk bezocht andere minder. De activiteitencommissie doet behoorlijk haar best om voor alle categorieën leden iets te bieden. De activiteitencommissie slaagt daar redelijk goed in. Zowel binnen de activiteitencommissie als binnen het bestuur worden activiteiten geëvalueerd en vervolgens wordt steeds weer getracht alles nog beter te laten verlopen dan het al doet.

Ledenbestand.

Het ledenbestand is dit jaar stabiel gebleven

Aldus:

 

Secretaris                                                                                                                  Voorzitter