Jaarverslag 2011

Secretarieel jaarverslag seizoen 2011/2012

Secretariaat:

Het secretariaat is door mij binnen het bestuur opgepakt. Dit kost natuurlijk de nodige energie en tijd. De digitale administratie bijgewerkt en opgeschoond. Er gaat de nodige tijd in zitten in combinatie met een andere zaken maakt dat ook ik niet over de benodigde vrije tijd beschik. Vandaar dat ik niet herkiesbaar ben. In het bestuur komt er dus een functie vrij en is er een bestuursfunctie vacant. Voor het secretariaat zal dus binnen het bestuur op zoek gegaan moeten naar een nieuwe secretaris.

De Tokkel:

De Tokkel nam Jack nog even voor rekening tot er kandidaten waren om het over te nemen. Er kwam zo snel geen andere kandidaat en Jack stopte er mee, zoals vooraf door hem aangegeven. Door mij werd nog getracht een Tokkel te maken maar zoals bovengenoemd ontbreekt het mij aan tijd hiervoor. Hier moet dus een oplossing voor gezocht worden. Overigens hoeft de Tokkel niet door een bestuurslid gemaakt te worden dit kan ook door iemand binnen het ledenbestand.

Commissies:

  • Herdenkingen:

De leden die hierin geïnteresseerd zijn dienen dit kenbaar te maken bij Jan van Beek. Jan heeft een deelnemerslijst van onze vereniging en bij een herdenking vraagt hij deelnemers voor betreffende herdenking. Jan is dan binnen onze vereniging contact persoon richting het Korps betreffende herdenking. Dit loopt tot dusver uitstekend.

  • Activiteiten Commissie:

De activiteiten commissie maakt de laatste jaren een activiteitenplan voor het betreffende jaar. Daar zitten elk jaar terugkomende activiteiten in maar soms ook nieuwe of een activiteit die in voorgaande jaren eens geweest is. Ze doen hun uiterste best voor ieder wat wils te organiseren. Ook de activiteiten commissie kan nog wel iemand bij gebruiken. Dit omdat Jan Trommelen te kennen heeft gegeven er mee te stoppen en anderzijds omdat de nieuwe bestuursleden ook vaak eerst in de activiteiten commissie hebben gezeten.

  • Sociale coördinatie:

Dit wordt opgepakt door Rob Chrispijn. Mededeling worden vaak binnen bestuur genoemd en verwerkt, dit vaak naar aanleiding van contact met Korps of andere COV-en.

  • Onderhoud graven:

In Roosendaal op het kerkhof staan een aantal graven welke onderhouden worden door onze vereniging. Joep van Moerkerk organiseert dit en leidt het schoonmaak werk. Dit 2 maal per jaar, 1 maal in voorjaar en 1 maal in najaar.

  • Website:

Dan is er nog de website. Hier wordt door onze vereniging niet veel mee gedaan. Rob Vlegels kan de website eventueel nog aanpassen. De vraag is dan ook willen en kunnen we hier nog wat mee in de toekomst. Is er iemand bereid het beheer en aanpassen van de website op zich te nemen?

  • Integratieplan:

Dit betreft het samen werken van de 104 en wij als vereniging. Bijvoorbeeld samen aan activiteiten deelnemen. Dit komt niet echt van de grond, mede in verband met uitzendingen van de militairen. Cor Hertogh is hiervoor het aanspreekpunt.

  • Veteranenaangelegenheden:

Cor Hertogh is hiervoor onze man binnen onze vereniging. Hij heeft hiervoor een aantal maal een cursus gevolgd. Het betreft met name het doorverwijzen van veteranen (met problemen) aan overige hulpverleners.

  • Advertenties Tokkel:

Voor het uitbrengen van een Tokkel zijn er financiën nodig, Cor Hertogh gaat hier achteraan.

Activiteiten 2010-2011:

De afgelopen activiteiten van dit boekjaar werden conform de verwachtingen bezocht. We kunnen stellen dat het deelnemers aantal op de activiteiten over het algemeen terug loopt. Dit komt diverse redenen onder andere zoals leeftijd, vrije tijd, fysieke gesteldheid, etc., etc. Ieder heeft zo zijn eigen reden(en) om ergens wel of niet aan mee te doen. Echter wel jammer want de activiteiten commissie doet er erg zijn best voor.

Ledenbestand.

Het ledenbestand wordt beheerd door de penningmeester, Rinus Schalken. Dit werkt om diverse redenen beter. Je kunt dan denken aan opgaves voor activiteiten en in- en uitschrijven van leden, alsmede de correspondentie hierover. Omtrent ledenaantallen verwijs ik u naar het financieel jaarverslag van afgelopen jaar

Aldus:

 

Secretaris                                                                                                                  Voorzitter