Jaarverslag 2012

Secretarieel jaarverslag seizoen 2012-2013

1 Secretariaat                                                                                                                                                  

Afgelopen jaar zijn er weer de nodige bestuurs wisselingen geweest.Door het direct stoppen van onze voorzitter.Hebben we weer het bestuur aan moeten aanpassen

Cor hertogh is weer voorzitter en mijn persoontje heeft het secretariaat op zich genomen

Dus komen we weer 2 bestuurs leden te kort.En moeten we weer op zoek naar nieuwe kandidaten.

2 Notulen

Helaas is het met de notulen van de vorige ledenvergadering door de vorige notulist mis gegaan daardoor hebben we geen notulen.

3 Commissies

De verschillende commissies binnen onze vereniging hebben het afgelopen jaar goed werk verricht.Daar geven de desbetreffende mensen straks uitleg over Volgens de agenda

4 Leden Bestand

Het aantel leden is vrijwel het zelfde gebleven. Dit wordt bij gehouden door onze penningmeester Rinus schalken. Hij heeft het nodig om de betaling van de contributie aan de hand van de ledenlijst bij te houden.

5 Overleden

Af gelopen jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van 2 leden NL Wout Sluiters en Christ van Zitteren Bij beiden was een delegatie van ons aanwezig

6 Nieuw jaars bijeen komst

Op 13 januari hadden we ook weer de Nieuwjaars Receptie. Er waren ongeveer 75 leden met hun Partner aanwezig

7 Lustrum

Op 23 maart hebben we ons 4de lustrum gevierd Er waren ongeveer 80 leden met hun partner naar toe gekomen om dit te vieren.Ook waren er 3 zuster verenigingen NL Zuid Holland & Midden Nederland en Gelderland Plus 2 afmeldingen NL Zeeland en oost Brabant.Van de andere verenigingen niets gehoord.