Jaarverslag 2013

Secretarieel jaarverslag seizoen 2013-2014

1 Secretariaat

Van het jaar 2012-2013 hebben we de nodige bestuurs aanpassingen moeten doen

Met de leden vergadering 2013 hebben we 2 nieuwe bestuurs leden bij gekregen

te weten Joop Beusenberg en AD Verweij waar bij ons bestuurs aantal weer op 7 man sterkte is gekomen

2 Notulen

De notulen van 2013 zijn aan jullie uitgereikt of liggen hier ter inzage

3 Commissies

De verschillende commissies binnen onze vereniging hebben het afgelopen jaar goed werk verricht.Daar geven de des betreffende mensen straks uitleg over Volgens de agenda

4 Leden Bestand

Het aantel leden is vrijwel het zelfde gebleven. Dit wordt bij gehouden door onze penningmeester Rinus schalken. Hij heeft het nodig om de betaling van de contributie aan de hand van de ledenlijst bij te houden.

5 Overleden

Gelukkig hebben we dit jaar in de vereniging geen overlijdingen gehad

6 Nieuw jaars bijeen komst

Op 12 januari hadden we ook weer de Nieuwjaars Receptie. Er waren 91 leden met hun Partner aanwezig We hadden dit jaar 13 jubilarissen voor 50 jaar commando

7 Bestuursleden

Er zijn dit Jaar 3 aftredende bestuurs leden en zijn ook herkiesbaar

8 Tokkel

De tokkel is dit jaar 2 keer uitgekomen .Hans Molier heeft hier voor zorg gedragen.Dan is er een oproep voor de vergadering om ook voor kopij te zorgen.Dan word het voor de redactie wat gemakkelijker gemaakt.Om de tokkel vol te krijgen