Jaarverslag 2014

Secretarieel jaar verslag 2014-2015

1 Secretariaat

Dit jaar 2014-2015 is rustig verlopen er waren geen noemens waardige problemen

We hebben van andere verenigingen uitnodigingen gekregen voor een feest of lustrum.

Door dat we zelf ook elke keer op de zelfde datum wat hadden konden we nergens naar toe.

2 Notulen

De notulen van 2014 zijn aan jullie uitgereikt of liggen hier ter inzage

3 Commissies

De verschillinde commissies hebben weer goed werk verricht.

Daar krijg je straks uitleg over.

4 Leden bestand

We hebben 8 leden minder dan vorig jaar.er zijn er 7 overleden en een heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

5 Overleden

Overleden zijn Stan Feskens Gerard Tijnagel Harm Boelman Aalmoezenier Sweere       Bart van der mast theo van der Aarssen en Jaap Quartel

Bij alle 7 overledene waren we vertegenwoordigd.

6 Nieuwjaars bij een komst

OP 11 januari hadden we weer onze Nieuwjaars receptie Er Waren 82 mensen aan wezig.En we hadden dit jaar maar een jubilaris voor 50 jaar commando

7 Bestuur

Niemand van het bestuur is momenteel aftredend of verkiesbaar

8 Tokkel

De tokkel is in 2014 twee keer uitgekomen.Hans Molier heeft hier voor gezorgd.

We Willen aan de vergadering vragen om ook copij bij hans aanteleveren.

Dan is het voor het bestuur makkelijker om de tokkel vol te krijgen.

9 Excursie

We zijn 11 februari op excursie geweest bij de COVRA te Nieuwdorp.

Het ging over licht radio actief afval en was zeer interessant