Jaarverslag 2015

Secretarieel jaar verslag 2015-2016

1 Secretariaat

Dit jaar 2015-2016 is ook weer rustig verlopen er waren geen noemens waardige problemen. We hebben van andere verenigingen uitnodigingen gekregen voor een feest lustrum of een nieuwjaars receptie.
Dit alles via de email. Door dat we zelf ook op de zelfde datum ook een nieuwjaars receptie hadden konden we nergens naar toe. Wel zijn Cor en Joop zijn naar zuid Holland geweest voor hun 25 jarige jubileum.
We hebben uit nodigingen van het kct gehad voor2 baret uitreikingen voor maximaal een persoon en voor een oud gediende borrel voor 5 personen.
Ons lid Will Scheringa heeft op 9 oktober een Carnegie onderscheiding gehad voor zijn helden daad tijdens de watersnood.
2 Notulen en de agenda

De notulen en de agenda voor deze leden vergadering van 2015 zijn aan jullie uitgereikt of liggen hier ter inzage.

3 Commissies

De verschillinde commissies hebben weer goed werk verricht. Daar krijg je straks uitleg over.

4 Leden bestand

We hebben ongeveer het zelfde aantal leden als vorig jaar.Er zijn 3 leden overleden en een opzegging Er zijn ook twee nieuwe leden.

5 Overleden

Overleden zijn Joop Lambrechts, Willem Oosterom en Johan de Rooy. Bij alle overledenen waren we vertegenwoordigd.

6 Nieuwjaars Receptie

OP 10 januari hadden we weer onze Nieuwjaars receptie. Er Waren 63 mensen aan wezig.En we hadden dit jaar maar een jubilaris n.l. Jack Haest voor 50 jaar commando.

7 Bestuur

Rinus schalken en Arno Haest zijn aftredend en zijn herkiesbaar.

8 Tokkel

De tokkel is in 2015 een keer uitgekomen in boekvorm en eenmaal digitaal. Hans Molier heeft dit verzorgd. Aan ieder lid van onze vereniging willen we vragen om kopij aan te leveren voor de tokkel en bij hans Molier aan te leveren. Dan is het voor Hans makkelijker om de tokkel vol te krijgen.

9 Website

Momenteel zijn we een website aan het opzetten. Ons nieuwe lid Herman Kuiper zet hem op Verzorgt dit. Als het goed is hij momenteel al in gebruik en hebben we nu inzage in het wel en wee van onze vereniging.