Militaire Willems-Orde voor het KCT

Op 15 maart 2016 is er militaire geschiedenis geschreven.

”Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd in te stemmen met een voordracht voor verlening van de Militaire Willems-Orde aan het Korps Commandotroepen (KCT)”. Het KCT heeft deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding ontvangen voor daden van ”moed, beleid en trouw” tijdens inzet in Afghanistan.

Op uitnodiging van het KCT heb ik deze ceremonie mogen meemaken op de tribune van het binnenhof en uiteindelijk ook tijdens de receptie in de Ridderzaal. Het was fantastisch!

Ook onze voorzitter Cor Hertogh had deze uitnodiging ontvangen en zo zaten we al om 07.00 uur in de bus naar Den Haag. Na aankomst op de Frederikkazerne was er nog ruim tijd voor een bakje koffie en daar heb ik veel collega’s en oud collega’s ontmoet. Sommige zoals ikzelf als oud KCT veteraan, maar ook nog veel actief dienende KCT’rs.

Uiteindelijk vertrokken we weer, na een uitvoerige veiligheidscontrole, maar nu naar de defilé locatie op het Binnenhof. Hier waren al vele aanwezigen en werd er al een begin gemaakt om de verschillende krijgsmachten op te stellen. Nadat er verscheidene keren ereroffels werden gehouden voor de rijkelijk aanwezige generaals en uiteraard ook onze eigen 2 ridders, Marco Kroon en Gijs Tuinman, begon de eervolle ceremonie. Werkelijk fantastisch en soms  best emotioneel. Het is toch niet iets van alle dag en de beide speeches van zowel onze Koning, maar ook van de Min v Defensie waren overduidelijk gevuld met respect van moed, trouw en beleid voor het KCT.

IMG_1484De Militaire Willems-Orde werd met veel vertoon aan ons vaandel gehangen en later aan alle aanwezigen gepresenteerd in een ereronde van onze vaandelwacht.

Nadat alle officiële genodigde waren aangekomen in de Ridderzaal werd de ons zo bekende “Balled of the green Beret” vertolkt door een zangeres met en prachtige stem. Uiteraard werden er veel foto’s gemaakt, zeker toen de Koning zich mengde in de groepjes KCT’rs die aanwezig waren. Dit was het juiste moment!

IMG_1569 IMG_1571

Later weer in de bus voor de terugreis werden nog even wat sterke verhalen verteld en kon je merken dat iedereen er toch wel verschrikkelijk trots op was, op onze Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding. En zeker omdat dit de eerste keer weer was voor een eenheid, na de 2e Wereld Oorlog.

Een dag om nooit meer te vergeten. Een dag om te herinneren aan de moedige momenten, maar ook aan enkele trieste gebeurtenissen.

De foto’s die zijn bijgevoegd getuigen van deze bijzondere dag, maar de onuitwisbare herinnering is toch wel dat ik er bij mocht zijn.

Met trotse commandogroet,

Aooi b.d. Herman Kuiper

IMG_0869