Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2017

Op  15 januari houden we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op onze lokatie;  Huis ten Halve.

Aanvang 15.00 uur en aansluitend buffet met Brabantse koffietafel vanaf 17.30 uur tot +- 21:00 uur.

Kosten zijn € 10,00 p/p ,  over te maken op rekening van de penningmeester.

NL71 INGB 0006547503 t.n.v.  Commandovereniging West-Brabant.

p.a. Hogevaart  129, 5161 PM Sprang Capelle

koffietafel