Nieuwsbrief Augustus 2020

Besten leden en begunstigers,

Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden verder na het uitbreken van het corona virus in maart. Ik denk dat niemand het had verwacht dat het zo lang zou gaan duren en wat voor impact het op onze samenleving zou hebben. Inmiddels zijn we aan een aantal opgelegde regels gewend. Eenieder gaat daar individueel en op zijn manier mee om. Voor de één gaat dat makkelijker dan voor de ander. Mijn zorg gaat en ging dan ook vooral uit naar de ouderen die alleen thuis zitten. Gelukkig werden de bezoekers regelingen in de verzorgingshuizen en instanties versoepeld. Toch zijn we nog aan een groot aantal regels gebonden. Helaas moet dit om op lang termijn het virus de kop in te drukken.

Dat het ook een groot impact heeft op onze geplande activiteiten mag inmiddels duidelijk zijn. Gelukkig heeft de fietstocht wel onlangs plaatsgevonden, waarvan ik vernomen heb dat het erg gezellig geweest is. Hier kon namelijk wel makkelijk de 1,5m tussenruimte gecreëerd worden. Tot op ongeveer twee weken geleden was ik er nog van overtuigd dat we de geplande BBQ in sept konden laten doorgaan. Met enige inventiviteit had dit gelukt om die 1,5m te hanteren. De ruimte is er bij de locatie in Oud Gastel waar we inmiddels alweer een aantal jaren gebruik van maken. Echter met de nieuwe opgelegde maatregels vanuit het kabinet heb ik samen met het bestuur besloten om helaas ook deze activiteit te schrappen. Ik doe dit met pijn in mijn hart, ik had jullie allen graag weer willen zien! Het is in jullie en ons eigen belang. Veiligheid voorop.

Verder vooruit kijkend in onze agenda zijn we met het bestuur van plan om de ledenvergadering die stond gepland in april naar achteren te schuiven naar januari 2021, hopend dat de situatie zich dan zo voordoet dat we wel weer met z’n allen bij elkaar kunnen zitten of in ieder geval met te hanteren maatregels. Het idee is (n.a.v. een tip van Rob Chrispijn) om de vergadering vooraf aan de nieuwjaarsreceptie te doen, zo slaan we twee vliegen in één klap! Mocht u daar een ander idee over hebben, laat het ons weten!

Probeer in deze moeilijke tijd gezond te blijven. Zorg goed voor elkaar! Houd je zoveel mogelijk aan de regels hoe moeilijk dat soms ook is. Het gaat jullie goed!

Namens het bestuur,

De voorzitter

 

Raymond