Nieuwsbrief februari 2016

Nieuws brief februari 2016

Woensdag  17 februari.

Voor de liefhebber gaan we weer vissen. We gaan op stappen op de Sea Bear. De boot licht aan de buiten haven van Hansweert. De kosten hier van zijn € 25,00. Het aas zeepieren zijn € 2,50  het ons = 100 gr. Aan melden bij Jan van Beek. Met het aantal personen en de hoeveelheid aas. Zelf op de boot afrekenen Boot en aas. 07.30 uur op de boot aanwezig.

Donderdag 25 februari.

Gaan we weer schieten aanvang 19.00 uur. Deelname 10 euro over te maken op rekening penningmeester. Locatie – Restaurant de Valk, Wernhoutse weg 135, 4884 AT Wernhout.

Woensdag 23 maart.

Excursie oorlogs museum. We gaan naar het oorlogs museum in Soesterberg. We gaan met eigen vervoer (karpoelen). Adres; Verlengde paltzerweg 1, 3768 MX Soest. Entree voor volwassenen is € 10. Vertrek van af de kazerne om 08.30 uur. Openings tijd van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang bewijs voldoen op rekening penningmeester.

Contributie VOC West-Brabant.

Beste leden,

TER HERINNERING!

In de ledenvergadering van 2015 is besloten om de contributie voor het boekjaar 2016-2017 te verhogen met € 5,00 naar € 25,00.

De contributie moet betaald zijn voor 1 april 2016 en is over te maken naar onderstaande rekening.

Rekening nummer  NL71 INGB 0006 5475 03

Ten name van

Commandovereniging West-Brabant

p.a. Hogevaart 129

5161 PM  SPRANG-CAPELLE

Voor diegenen die een machtiging hebben afgegeven bij de bank moeten die machtiging laten verhogen naar € 25,00.

Zij die geen machtiging hebben gegeven aan de bank, willen die dat alsnog doen. Het bespaart de vereniging veel kosten en problemen.

Met commando groet,

Rinus Schalken

Penningmeester