Nieuwsbrief maart 2015

Nieuws brief leden vergadering

27-03-2015

Hoi mijne heren vrijdag 17 april is het weer zover de leden vergadering.

Het bestuur nodigt uw uit tot het bijwonen van deze vergadering

Zoals gewoonlijk hebben we weer de traditionele Brabantse koffie tafel.

Deze vergadering en koffie tafel word zoals gewoonlijk gehouden in ons club huis ,Huis ten halve.

Voor deelname aan de koffie tafel  € 10 over te maken op rekening van onze penning meester

NL 71 INGB 0006547503

T.n.v. V.O.C. west Brabant

p.a. Hogevaart 129

5161 PM Sprang Capelle

En heren wacht niet tot het laatste moment om het over te maken i.v.m. opgave aantal  deelnemers .

De agenda Van de leden vergadering 17-04-2015 als bijlage bijgevoegd

 

Gr secr. Jan van Beek