Nieuwsbrief maart 2016

Museum

23 -03 -2016

Het Oorlogsmuseum in Soesterberg.

We gaan met eigen vervoer (karpoelen).

Vanaf de parkeerplaats kazerne vertrek om 08.30 uur.

adres = Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest.

Entree voor volwassenen is € 10,-, zelf te voldoen aan de kassa.

Openingstijden;  10.00 tot 17.00 uur.

Graag opgeven voor deelname bij Jan Van BeeK, 0165-512414.

 
Ledenvergadering

Let op datum is gewijzigd!

21 -04 – 2016

 

Vergaderen bij Huis ten Halve.

Kruis straat 60 4707 RC Roosendaal.

Aanvang 20.00 uur.

Opgave eventueel nieuw bestuurslid bij secretaris voor  april 2016.

Aftredend zijn Rinus Schalken en Arno Haest, maar zijn beiden wel herkiesbaar.

Notulen van de ledenvergadering 2015 en de agenda met het financieel overzicht worden bij de vergadering uitgereikt.

 
Contributie COV West Brabant

2016-2017

 TER HERINNERING!

De contributie is met € 5,00 verhoogd naar € 25,00.

De contributie graag betalen voor 1 april 2016 en over te maken naar onderstaande rekening;

Rekening nummer  NL71 INGB 0006 5475 03

Ten name van Commandovereniging West-Brabant

p.a. Hogevaart 129

5161 PM  SPRANG-CAPELLE

Voor diegenen die een machtiging hebben afgegeven bij de bank moeten die laten verhogen naar € 25,00

Zij die geen machtiging hebben gegeven aan de bank, willen die dat als nog doen? Het bespaart de vereniging veel kosten en problemen.

Met commando groet,

Rinus Schalken

 
Website We hebben nu ook een website (zoals u nu kunt zien) 🙂

De toegang voor de website = www.covwestbrabant.nl 

Tijdens de ledenvergadering zal Herman Kuiper uitleg geven over onze website.

Onderhoud graven

25-04–2016

 

We gaan weer onderhoud graven doen op het kerkhof aan de Bredase baan vanaf 10.00 uur.

Dit gebeurt onder leiding van Pierre Pfeijffer en iedereen is welkom, want vele handen maken licht werk.

Famielie bivak

5-6-7-8 mei

Het bivak is dit jaar met Hemelvaart op camping de Schijvenaar.

Schijfsebaan 6A, 4722 SG Schijf, 0615951581

Het programma voor die dagen volgt nog.

Bij deelname graag op geven aan secretaris en bij de opgave graag het aantal deelnemers.

Er is maar 1 huur caravan beschikbaar.