Laatste berichten

Nieuwsbrief september 2016

Eind 2015 werd er in de nieuwsbrief gevraagd om je op te geven voor de trip naar Normandie. Deze procedure is niet goed verlopen. Door deze oproep hadden zich maar 2 personen opgegeven. Er waren ook mensen die zich mondeling…
Lees meer

Belevenissen van Piet Vos tijdens de Baretuitreiking

Na  een verzoek aan het korps om eens een baretuitreiking te mogen meemaken werd mij meegedeeld dat het korps hier geen medewerking aan verleend, maar dat ik een verzoek moest indienen bij een commandovereniging. Na vele mislukte pogingen werd ik door…
Lees meer

Verslag Fietstocht 17-07-2016

Het was op zondag 17 juli mooi weer dus een prachtige dag om te fietsen. Het vertrek was gepland om 12.00 uur vanaf het fietscafé Gastels sfeer. De route ging via de sluizen van het Boven Sas (ook wel bekend…
Lees meer

BBQ op 20 augustus

Op zaterdag 20-augustus 2016 is het weer onze jaarlijkse B.B.Q Waar = De Scouting Helle straat 1a te Oud Gastel vanaf 15.00 uur. Deelname =  € 15,00 P.P. overmaken naar onze penningmeester Rinus Schalken op rekening NL71 INGB 0006547503. Aanmelden =…
Lees meer

Herdenking Roermond 15 juli’16

15 JULI 2016. HERDENKING BIJ INDIË-MONUMENT IN ROERMOND Op de ochtend van zaterdag 15 juli 2016, iets voor half negen, verzamelden zich net buiten de toegang tot de kazerne 21 leden van onze vereniging en een tiental van hun echtgenotes/partners…
Lees meer

100 jaar Schaffen voor de Para’s onder ons…

Precies 100 jaar geleden startte het Duitse leger met de aanleg van een vliegveld in Schaffen. De verbazing bij de inwoners van het dorp was  groot. Honderd jaar later is het vliegveld nog steeds in militaire handen en is het…
Lees meer

Zomerwandeling 15 juni’16

De hele dag druk druk druk, maar in de agenda staat de zomer wandeling dus op tijd naar huis en voorbereiden: eten en omkleden. Geen idee wat ik kan verwachten, maar Arno heeft de route uitgezet, dus dat komt goed….
Lees meer

Van Woerdenmars ’16

Hoewel het geen activiteit van COV West Brabant is, is de van Woerdenmars natuurlijk wel op “ons” grondgebied. Van de ruim 80 deelnemers komt dus ook een stevig deel uit onze gelederen. De weerberichten waren uitstekend en kwamen zowaar gewoon…
Lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

Zomerwandeling De Wandeling is woensdag 15 juni. Vertrek vanaf de Brasserie  De Lodge Rozenvendreef  2  4707 PD, Roosendaal. Vertrek om 18.30 uur. De afstand is plus minus 8 km. Arno Haest heeft de route uit gezet. Het is een mooie wandeling…
Lees meer

Defilé Wageningen ’16

De COV West-Brabant is naar Wageningen geweest met 10 mannen en 2 vrouwen. Het was een mooie dag  met volop zon. Het was dan ook heel druk op het terrein “de Dreijen”. Daar stonden veel oude legervoertuigen en kanonnen en veel mensen…
Lees meer