Stichtingnieuws 2016

De Commissie Herdenkingen binnen de Traditiecommissie van de Commandostichting is voornemens het navolgende plan in 2016 uit te voeren:

 1. Algemeen

In 2016 zal het 72 jaar geleden zijn dat de landing in Vlissingen en Westkapelle onder de codenaam “Operatie INFATUATE” en daarmee de bevrijding van Walcheren plaats vond.

Tevens is het dan 72 jaar geleden dat in het kader van de bevrijding van Nederland de “Operatie MARKET GARDEN” rond Arnhem, Nijmegen en Eindhoven wordt herdacht.

Aan al deze activiteiten zal de Commissie Herdenkingen invulling geven dan wel steunverlening realiseren.

Voorts zal de Commissie Herdenkingen diverse herdenkingsactiviteiten van de commandoverenigingen desgevraagd ondersteunen c.q. coördineren.

 1. Begroting

De begroting voor 2016 in het kader van de viering van en deelname aan de herdenkingen in Nederland door de commandoverenigingen en op de locaties zoals genoemd in het vaandel van het Korps: VLISSINGEN, WESTKAPELLE EINDHOVEN en OOSTERBEEK, is ook voor 2016 aangevuld met een vast bedrag van € 500,- per commandovereniging. Voorwaarde om over dit bedrag te mogen beschikken is dat de COV’n hiervoor een begroting indienen.

 1. Vertegenwoordiging Korps Commandotroepen / Commandostichting

C-KCT en de vm Vz Commandostichting (Genmaj T. Hovenier) hebben in 2009 met elkaar het volgende afgesproken betreffende deelname vertegenwoordiger en/of vertegenwoordiging Korps Commandotroepen:

 1. C-KCT neemt deel aan alle herdenkingen welke vermeld staan in het vaandel van het Korps Commandotroepen. Hij is daarmee tevens de vertegenwoordiger van de Commandostichting
 2. C-KCT neemt deel aan de jaarlijkse dodenherdenking in de gemeente Roosendaal
 3. C-KCT neemt deel aan de herdenkingen waarvoor hij qualitate qua een uitnodiging krijgt, t.w.: Nationale herdenking op de Dam, Bevrijdingsdefilé Wageningen, Nationale herdenking Indië-monument te Roermond en Veteranendag in Den Haag.
 4. Indien C-KCT is verhinderd zal hij zijn plaatsvervanger (of een andere vervanger) afvaardigen
 5. C-KCT zal zo mogelijk bij de in het vaandel van het Korps genoemde herdenkingen een paraat detachement afvaardigen.
 6. In bijzondere gevallen zal C-KCT aan de Vz Commandostichting verzoeken hem te vertegenwoordigen
 7. Bij alle overige herdenkingsactiviteiten kan de Vz Commandostichting acte de presence geven.
 1. Herdenkingen

Vermeld in het vaandel van het Korps Commandotroepen

15 jul 2016  Roermond: Herdenking gevallenen v.m. Nederlands-Indië bij het Indië-monument Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Regiment Speciale Troepen en Commandovereniging Limburg. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

18 sep 2019    Eindhoven. Fakkeldefilé: Defilé door het stadscentrum en Herdenking MARKET GARDEN bij het bevrijdingsmonument op Stadhuisplein. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen (om de 5 jaar, derhalve nu in 2014). Detailuitvoering: Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant.Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT (om de 5 jaar, derhalve dus in 2019)

16 sep 2016    Arnhem en Nijmegen: Herdenking MARKET GARDEN bij het graf van commando Bakhuis Roozeboom op het War Cemetry te Oosterbeek. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Gelderland. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

2 nov 2016      Vlissingen: Herdenking landingen en bevrijding bij het commandomonument i.s.m. gemeente Vlissingen. Leading: Commissie Herdenkingen. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

2 nov 2016      Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding bij het landingsmonument. Leading: Commissie Herdenkingen. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

2 nov 2016      Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding i.s.m. Christelijke Basisschool “De Lichtstraal” op de begraafplaats. Leading: Christelijke Basisschool “De Lichtstraal). Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT (facultatief)

Overige Herdenkingen

4 mei 2016:     Deelname dodenherdenking bij het Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam. Coördinatie: Korpsadjudant KCT. Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging

4 mei 2016:     Deelname dodenherdenking bij het Monument aan de Parklaan te Roosendaal. Coördinatie: Korpsadjudant KCT. Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT

5 mei 2016:     Deelname Bevrijdingsdefilé te Wageningen. Coördinatie defilé: Vz Commissie.Herdenkingen. Detailuitvoering defilé: Commandovereniging Gelderland. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging. Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT: Korpsadjudant KCT.

25 juni 2016:  Deelname Veteranendag te Den Haag. Coördinatie defilé: Vz Vereniging Veteranen KCT. Detailuitvoering: Vz Vereniging Veteranen KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging. Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT: Korpsadjudant KCT

3 sep 2016:     Deelname nationale herdenking bij het Indië-monument te Roermond. Coördinatie: Korpsadjudant KCT. Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging.

Regionale c.q. lokale herdenkingen

Naast de in punt 4a en 4b genoemde herdenkingen zijn er jaarlijks ook regionale en lokale herdenkingsactiviteiten. De commandoverenigingen zijn belast met de coördinatie, ondersteuning en uitvoering hiervan. De commandoverenigingen vertegenwoordigen de Commandostichting bij deze activiteiten. Bij enkele van deze herdenkingen worden ook de overige commandoverenigingen uitgenodigd. De Commissie Herdenkingen bemiddelt hierin.

Voorbeelden:

26 Feb 2016: Herdenking Wassenaarse Slag. Leading: gemeente Wassenaar. Coördinatie: Commandovereniging Zuid-Holland. Commissie Herdenkingen bemiddelt.

Feb 2018: Herdenking watersnoodramp (1x per 5 jaar; laatste keer was 2013). Leading: gemeente Heijningen (als de herdenking daar wordt gehouden).

17 Aug 2016: Reünie RST met herdenking bij het monument op de kazerne. Leading: RST. KCT bemiddelt en coördineert.

18 sep 2016: Eindhoven. Fakkeldefilé: Defilé en Herdenking MARKET GARDEN bij het bevrijdingsmonument op Stadhuisplein. Leading: gemeente Eindhoven. Zie ook onder punt 4a, KCT doet weer mee in 2019.

Sep 2016: Dodenherdenkingen in steden langs de as van MARKET GARDEN o.a. in Son, Veghel, Nijmegen en Arnhem.

 Overige activiteiten

31 jan 2016:    Indienen jaarverslag 2015

mrt 2016: Bijdrage Geschiedenis Korps Commandotroepen tijdens Korpsverjaardag (alleen op verzoek).

juli 2016:  Indienen jaarplan 2017. Indienen begroting 2017

Volgt:              Coördinatie deelname aan Erecouloir (indien van toepassing). Detailuitvoering: Commandovereniging Zuid-Holland

Volgt:              Verslaglegging z.s.m. na gehouden activiteit d.m.v. aanleveren copij en foto’s aan periodiek “De Groene Baret” en de websitemaster.

Voorzitter Commissie Herdenkingen

Majoor bd M.M.A. Jeukens

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.