Tokkel 2016-1

1e Editie 2016, voor op deze website.

U kunt ook de volledige versie in boekvorm bekijken en downloaden, klik dan op deze link  Tokkel editie 2016-1

‘De Tokkel’

KCT beeld2

Inhoud

Belangrijke gegevens 3

Bestuur / Financiële transacties / Contributie / Secretariaat 3

Een woordje van de voorzitter 4

Op bezoek bij Otto Methorst…………………. 6

Bijeenkomst Cafe Dakota te Roosendaal 8

Activiteiten / Herdenkingen 2016 11

Website COV West-Brabant 12

Museum Korps Commando Troepen Roosendaal 13

Boekbespreking 15

Ter herinnering 16

Verslag schietwedstrijd 17

19e van Woerdenmars 20

Bezoek Nationaal Militair Museum 22

BELANGRIJKE GEGEVENS

Bestuur :

Voorzitter :

Cor Hertogh

0165-569087

Vice voorzitter :

Raymond Bochove

06-54221475

Secretaris :

Jan van Beek

0165-512414

Penningmeester :

Rinus Schalken

0416-333906

Lid :

Joop Beusenberg

0165-856989

Lid :

Ad Verwey

0165-549347

Lid :

Arno Haest

0032-36671729

Financiële transacties :

NL 71 INGB 0006547503 t.n.v. V.O.C. Westelijk Noord Brabant, p.a. Hogevaart 129, 5161 PM Sprang Capelle.

Contributie e.d. :

  • – Contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de contributie bedraagt

25,00 per jaar.

  • – Nabestaanden van oud-commando’s kunnen steunend lid worden voor een bedrag van 10,00 per jaar.
  • – Donateurs betalen minimaal 10,00 per jaar. (Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat).

Ledenadministratie : : Rinus Schalken 0416-333906

Contactpersonen :

‘de Tokkel’ :

Hans Molier

06-14199153/

0165-554531

Activiteitencommissie :

Jan van Beek

0165-512414

Integratieplan :

Cor Hertogh

0165-569087

Sociale coördinatie :

Rob Chrispijn

0167-540660

Veteranenaangelegenheden  :

vacant

Herdenkingen :

Jan van Beek

0165-512414

Onderhoud graven :

Pierre Pfeijffer

0165-537382

Advertenties ‘de Tokkel’ :

Cor Hertogh

0165-569087

Aanleveren van copy kan gemaild worden naar h.molier@kpnmail.nl

Een woordje van de voorzitter…….

Het bestuur wenst iedereen een gezond en fijn 2016.

We hebben het afgelopen jaar twee maten verloren, te weten W van Oostrom en J. Lambrechts ik had gehoopt dat we daar in 2016 verschoond van zouden blijven maar de eerste maanden van dit nieuwe jaar verliezen we weer twee maten, te weten

W. Deijns en J.de Rooy. We hopen nu echt dat het voorlopig de laatsten zijn.

De nieuwjaarsreceptie was gezellig maar ik miste een hoop maten. Het lijkt wel dat ze de weg naar de vereniging niet meer kunnen vinden, ik hoop volgend jaar op meer maten met vrouw.

We hebben ook nog goed nieuws te melden ons gewaardeerd lid Wil Scheringa kreeg de Carnegie medaille opgespeld voor het redden van een gezin tijdens de watersnood in 1953. Wil……grote klasse !

De activiteitencommissie heeft van het jaar weer zijn best gedaan met het bivak wat goed geslaagd was, het was zaterdagavond lekker druk.

Met de rondleiding door de omgeving van Ieper was het door onze vrienden van de Belgische Para-commando’s Menen zeer goed verzorgd, dat was klasse.

De barbecue was wederom zeer goed verzorgd door Jeanne en Jan, het was gezellig en bedankt hiervoor.

De herdenkingen zijn zeer goed bezocht volhouden zo.

Zoals jullie weten hebben we nu een eigen website die gemaakt is door ons lid Herman Kuyper. Hij is zeer professioneel opgezet en ik hoop dat er veel gebruik van word gemaakt. Meer informatie over onze nieuwe website is verderop in deze editie van de Tokkel te vinden.

Dan krijgen we lest best. Zoals we allemaal weten heeft het Korps de Militaire Willems Orde toegekend gekregen waar we allemaal trots zijn als oud commando. Ik had een uitnodiging hiervoor ontvangen en vond het geweldig. Zoiets maak je maar eens in je leven mee.

Cor

Op bezoek bij Otto Methorst

We gaan op bezoek bij een van onze oudste leden, en ook al lid vanaf de oprichting in 1993. We rijden naar Oosterhout waar Otto Methorst woont met zijn vrouw Bep. Om 19.45 uur bellen we aan en Otto en Bep verwelkomen ons. Bij een kop koffie komt het gesprek over de loopbaan van Otto los.

Otto

Otto is geboren op 18 april 1931 in Scherpenzeel (Gelderland). Hij komt uit een gezin van 4 jongens en 1 meisje. In Scherpenzeel gaat hij ook naar school. Na zijn schooltijd gaat hij als jong manneke bij een bakker werken. Elke dag vroeg op en klokslag 6 uur beginnen. Dan om 8 uur het brood uitventen. Alles was toen op de bon. Het was toen net na de oorlog Hij kwam altijd bonnen te kort. Maar dit kwam omdat er bij grote gezinnen met veel kinderen altijd bonnen te kort waren en hij daarom dan wel eens een brood weg gaf. Dit kostte hem dan ook zijn baan. Hij gaat dan als 16 jarige bij een melkboer werken. En doet dit tot aan zijn diensttijd.

Otto Is in Eefde opgekomen bij ‘Oranje Gelderland’ in de Detmerskazerne. Met de lichting 51-1. komt in Roosendaal terecht en ontvangt de groene baret op 29 augustus 1951. Daarna de parate 102 Co.

Hij werd Cdt. Piatploeg en werd bevorderd tot korporaal. Meldt zich aan als beroeps en komt in de staf cie bij de toenmalige Kapitein van der Eem terecht. Hij krijgt dan een chauffeurs opleiding. Tijdens de watersnoodramp verricht hij verschillende hand- en spandiensten, bv de commando’s naar verschillende plaatsen brengen en halen. Daarna elke morgen om 6 uur met de kapitein Vermeer naar de vaarschool in Willemsdorp (Moerdijk), en word daar hulpschipper. Heeft daar een mooie tijd en ontmoet daar zijn vrouw Bep.

In 1955 gaat Otto naar de RTS en word dan rijinstructeur. Hij wordt overgeplaatst naar Ossendrecht en is daar 6 jaar instructeur op de Renault leswagen en 5 jaar op de motoren. Hij heeft dit alles bij elkaar 11 jaar gedaan.

Dan op 35-jarige leeftijd terug naar school. Naar Weert voor opleiding tot sergeant en vervolgens overgeplaatst naar de Genie te Wezep. Wordt daar commandant van een onderhoudsploeg. Na 6 jaar dit gedaan te hebben krijgt hij de gelegenheid om een cursus te gaan volgen voor sgt majoor. Wordt weer overgeplaatst naar Breda naar 302 Vzgco op de Trip van Zoudtlandtkazerne. Komt dan bij de mio inspectie groep terecht van 302 Vzgco .voor het inspecteren van de MOB complexen van Zeeland, Brabant en Limburg. Kan dan met 55 jaar met pensioen. Maar word gevraagd om nog 3 jaar bij te tekenen. Otto doet dit en word dan bevorderd tot Adjudant. Otto gaat dan in 1989 met pensioen, 58 jaar oud.

Otto en Bep kennen elkaar vanaf 1953 en zijn in 1957 gehuwd. Ze hebben 2 kinderen, een dochter en een zoon, 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. De Lt. Kolonel van der de Wild vraagt Otto om lid te worden van de Bond van Wapenbroeders in Breda en hij wordt al snel gevraagd om voorzitter te worden. Deze functie vervuld hij vele jaren. Hij werd op 28 januari 2016 daarvoor gehuldigd met het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders. Otto is ook lid van de activiteitencommissie en organiseert het schieten in Hotel de Valk in Wernhout.

Op 27 april 2012 ontvangt Otto een Koninklijke onderscheiding met als motivatie o.a. een lange carrière bij de landmacht, sinds 1985 lid van de Bond van Wapenbroeders, sinds 2001 secretaris van een Reünievereniging, Initiatiefnemer van het opnieuw opstarten van een jumelage tussen Nederlandse en Franse oud-strijders. Ook is hij voorzitter van de stichting Indië gedenktekens Breda/Oosterhout.

Dit was het dan alweer op bezoek bij. Bedankt Otto en Bep Jan en Cor

Bijeenkomst café Dakota te Roosendaal

Een klein verslag van de bijeenkomst op 17 maart 2016 in Café Dakota in Roosendaal vanwege de Korps onderscheiding  M.W.O. Om 15.00 uur begon het aardig druk te worden. COVWB was met 12 leden aanwezig, ook waren er 4 leden uit Zuid Holland en nog veel commando’s.

MWO Dakota3's _IMG_000034511MWO Dakota5

Ook de moeder en zus van de gesneuvelde commando Kevin van de Rijdt waren van Den Haag naar Roosendaal gekomen. We moesten van Mevr. van de Rijdt allemaal wat drinken en het bekende commandolied zingen éen proosten op haar zoon Kevin wat toch behoorlijk emotioneel was. Na deze dronk nog wat gezellig gebabbeld en genoten van de borrelhapjes. Ook was TV Brabant aanwezig voor een paar oud commando-verslagen.

Alles bij elkaar een gezellige en leuke middag. Commandogroet, Joop Beusenberg

Activiteiten 2016

1

Nieuwjaars bijeenkomst

zondag

10-01-2016

2

Vissen opstappen op de Sea Bear ?

woensdag

17-02-2016

3

Schieten

donderdag

25-02-2016

4

Oorlogmuseum

woensdag

23-03-2016

5

Ledenvergadering

donderdag

21-04-2016

6

Onderhoud graven

maandag

25-04-2016

7

Normandie Familie bivak ?

donderdag

5 t/m 8 mei 2016

8

Zomer wandeling

woensdag

15-06-2016

9

Fietstocht

zondag

17-07-2016

10

B.B.Q.

zaterdag

20-08-2016

11

Jan Willem Petter Mars

vrijdag

21-10-2016

12

Onderhoud graven

maandag

24-10-2016

13

Silvester tocht

woensdag

28-12-2016

 

Herdenkingen 2016

1

Capelse Veer

zaterdag

30-01-2016

2

Wassenaarse Slag

vrijdag

26-02-2016

3

Dodenherdenking Parklaan

woensdag

04-05-2016

4

Wageningen Defilé

donderdag

05-05-2016

5

Veteranendag

zaterdag

25-06-2016

6

Roermond Indie Monument

vrijdag

15-07-2016

7

Oosterbeek Market Garden

vrijdag

16-09-2016

8

Eindhoven

zondag

18-09-2016

9

Mallard mars

maandag

31-10-2016

10

Vlissingen Infatuate

woensdag

02-11-2016

Website van de Commandovereniging West-Brabant

Met deze website www.covwestbrabant.nl willen wij u op een andere manier informeren over de activiteiten en andere zaken betreffende onze vereniging.

We vinden het heel belangrijk u op de hoogte te kunnen houden van nieuws dat te maken heeft met onze Commandovereniging, de Commandostichting en het Korps Commandotroepen. We hopen dat u ons vaak zult bezoeken. Houd deze site dus in de gaten!

Mocht er toch nog iets zijn waardoor u niet goed overweg kunt met deze website, neem dan gerust contact op met het bestuur en/of de website beheerder.

KCT schild bij website

Museum Korps Commando Troepen Roosendaal

Hebben jullie wel eens een bezoek gebracht aan het museum van het Korps Commando Troepen te Roosendaal ? Zoniet, dan zeker doen !

Museum1

De vrijwilligers leiden u graag rond en vertellen u alles over de geschiedenis van het Korps Commando Troepen en zijn stamonderdelen. De belangrijkste periodes uit de commandogeschiedenis worden in de diverse vitrines en levensgrote diorama’s aan de bezoeker getoond.

Daarnaast komen thema’s als opleidingen, uitzendingen, wapens, onderscheidingen etc. uitgebreid aan de orde. Bij verschillende opstellingen zijn beeldschermen geplaatst waarmee historisch beeldmateriaal kan worden getoond. En in augustus 2015 is de collectie weer uitgebreid met diverse wapens, waaronder de beroemde stengun. Kortom, zeker de moeite van het bezoeken waard !

Voor meer informatie stuur een mail naar kct.museum@mindef.nl of telefonisch via 0165-358441

Mijn dagboek uit de commando opleiding

Nederland kent 2 elite eenheden: het Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers. De elementaire opleidingen van beide korpsen behoren tot de zwaarste militaire opleidingen. Een select gezelschap binnen het Korps Mariniers doorloopt beide opleidingen, plus de opleiding tot parachutist, ten einde een specialistische functie te kunnen vervullen.

Dagboek

Velen voelen zich geroepen maar slechts een enkeling is uitverkoren.

Op jacht naar de Groene Baret gaan de deelnemers door een Hel. Ik ben ruim 12 jaar beroeps militair geweest bij het Korps Mariniers. In dit verslag neem ik u, vol humor en zelfspot, mee door de Commando opleiding. Het geeft een open en eerlijk beeld van het loodzware traject. Een feest van herkenning voor oud Commando s/Mariniers en verplichte kost voor potentiële kandidaten! De 2e helft van dit boek bevat een aantal luchtige columns die ik schreef tijdens plaatsingen op Curaçao en Aruba en tijdens uitzending naar Cambodja.

Ik draag dit boek op aan De Verbindelaar Marcel Dekker. Ik ben er trots op zijn Buddy te mogen zijn.

Ardy Felius

Nederlands / 133 pagina’s / Brave New Books / januari 2014

TER HERINNERING !

contributie met € 5,00 verhoogd naar € 25,00. De contributie graag betalen vóór 1 april 2016 over te maken naar onderstaande rekening.

Rekening nummer NL71 INGB 0006 5475 03 Ten name van

Commandovereniging West-Brabant

p.a. Hogevaart 129 5161 PM  SPRANG-CAPELLE

Voor diegenen die een machtiging hebben afgegeven bij de bank moeten die laten verhogen naar 25,00

Zij die geen machtiging hebben gegeven aan de bank, willen die dat als nog doen. Het bespaart de vereniging veel kosten en problemen.

Met commando groet, Rinus Schalken

Verslag schietwedstrijd 2016

Op donderdag 25 februari 2016 was er weer onze jaarlijkse schietavond. 13 personen hadden zich hiervoor aangemeld en om 19.00 uur verzameld in café ‘de Valk’ in Rijsbergen om te kampen wie er deze avond de meeste punten bij elkaar zou schieten.

Schieten1

Er werd geschoten met geweer .22 en we begonnen met 6 proefschoten om de wapens te verkennen. Hierna volgden 3 rondes met elk 6 schoten. Volgens de schietmeesters werd er door de groep goed geschoten.

Na afloop werd er nog wat gezellig nagepraat, en kwamen er nog wat sterke verhalen over de tafel. Al met al weer een gezellige avond en in 2017 zeker weer voor herhaling vatbaar !

Hier volgen de uitslagen:

1.        Michiel Freijer, 279 pnt

2.        Erica Mes 273, pnt.

3.        Mark Schalke, 272 pnt.

4.        Jan van Beek, 271 pnt.

5.        Piet Vos, 269 pnt.

6.        Rinus Schalken, 265 pnt.

7.        Joop Beuzenberg, 265 pnt.

8         Rob Mes, 264 pnt.

9         Fred van Soest, 263 pnt.

10.      Nico Derkx, 260 pnt.

11.      Ad v Rijsbergen, 252 pnt.

12.      Otto Methorst, 246 pnt.

13.      Cor Hertogh, 146 pnt.

Het is alweer zover, op donderdag 12 mei 2016 lopen we

de 19e Van Woerden Mars

We wandelen weer langs en over de ons zo bekende Rucphense Heide, lunchen op de ‘Engelbrecht van Nassau Kazerne’ en na afloop eventueel nog wat napraten onder het genot van een drankje en heerlijke rijstmaaltijd.

De afstand is ± 35 km.

Kosten: 9,50 incl. medaille en lunch.

22,50 incl. medaille, lunch en rijstmaaltijd.

Neem deze tocht op in uw trainingsprogramma en meldt u snel aan waarna u nadere gegevens zult ontvangen.

Inschrijving is mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret. De inschrijving is schriftelijk of per E-mail. De volgende gegevens zijn minimaal nodig: Het aantal maal dat u heeft deelgenomen, naam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, registratienummer, lichting waarmee men de groene baret heeft gehaald. Indien mogelijk ook opgave van E-mail-adres, telefoonnummer, datum uitreiking groene baret, compagnie en peloton.

Inschrijving schriftelijk te richten aan COWS, Kerkemorgen 7, 5324 BL Ammerzoden. Inschrijving per e-mail: COWS@Korpscommandotroepen.nl

Inschrijvingen of betalingen na 18 april 2016 worden verhoogd met € 3,50 kosten.

Elke deelnemer dient zich te melden tussen 08.05 en 08.25 uur bij Huis ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal (Zuid), telefoonnummer 0165- 533343.

Wacht niet te lang met inschrijven, in verband met toegang tot de kazerne en het bestellen van de lunch en de rijstmaaltijd is het prettig ruim op tijd te weten hoeveel en wie er meedoen, bij voorbaat dank.

Kosten

Het inschrijfgeld per persoon is: € 9,50 inclusief medaille, cijfer en lunch, maar zonder diner.

22,50 inclusief medaille, cijfer, lunch en rijstmaaltijd. Indien u alleen aan het diner deel neemt kost het euro 15,50. Het inschrijfgeld dient men direct na ontvangst van het huishoudelijk reglement te voldoen. Overschrijving naar ons rekeningnummer NL30.SNSB.0904.3301.33 t.n.v. COWS te Ammerzoden o.v.v. 19e Van Woerden Mars. Inschrijvingen of betalingen na sluitingsdatum worden met euro 3,50 verhoogd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Middelkoop vz Eduard Torenbos vice vz

Albert van Heijningen serc./pennm.

Voor een overzicht van de maten die zich reeds hebben opgegeven (met pasfoto)verwijs ik u naar de site van Albert Onink; www.voc-midden- nederland.nl

Bezoek Nationaal Militair Museum.

Soest, woensdag 23 Maart 2016. Vertrek parking kazerne. We hadden gerekend op min 12 pers. Dus met 3 auto’s maar helaas waren we maar met 4 pers. En zijn op tijd (8.30 uur) vertrokken. Er waren nog 3 pers. die van hun thuis naar Soest reden zodat we toch nog met 7 pers waren.

Oorlogsmuseum

Natuurlijk veel te weinig tijd als je ziet wat voor een prachtig en groot museum het is. Er is zoveel te zien dat je er eigenlijk 2 dagen voor uit moet trekken wil je alles goed bekijken. Vliegtuigen, tanks, wapens, uniformen, en niet alleen van de laatste wereldoorlog maar ook van ver daar voor, zelfs speren, soort boksbeugels, de tijd van Napoleon, en nog verder terug tot zowat in de Middeleeuwen.

Er hing zelfs de enigste V 2 die er in Nederland is. We hebben ook interessante films gezien waarvan je denkt er midden in te zitten omdat hij rondom je heen draait. Ik kan natuurlijk wel over dat

museum een Tokkel vol schrijven maar beter is als je volgend jaar zelf meegaat om te zien hoe mooi het is.

Ook is er voor de inwendige mens genoeg te eten en te drinken. Ik wilde er hier maar mee stoppen en zeg, ga de volgende keer mee en gegarandeerd dat je er zeker geen spijt van zal hebben. Dus niet vergeten maatjes je de volgende keer aan te melden.

Groetjes, Cdo J.Beus.