Tokkel 2016-2

Tokkel Editie 2 2016, staat weer boordevol met nieuws, veelal is het al in korte berichten geplaatst, maar er blijft altijd iets meer te lezen. Je kunt het op de website zelf lezen, maar mooier is de link te gebruiken voor de PDF uitvoering.

U kunt dus de volledige versie in boekvorm bekijken en downloaden, klik dan op deze link  Tokkel editie 2016-2

Veel plezier ermee!

‘De Tokkel’

COV West Brabant

Inhoud

Belangrijke gegevens ……………………………………………………………………………..3

Bestuur / Financiële transacties / Contributie / Secretariaat …………………………3

Een woordje van de voorzitter …………………………………………………………………4

Van Woerdenmars 2016……………………………………………………………………..5

Op bezoek bij ……………………………………………………………………………………….7

Inschrijving Reünie 2017…………………………………………………………………………8

Dodenherdenking 2016…………………………………………………………………………..9

Activiteiten / Herdenkingen 2016 ……………………………………………………………11

Website COV West-Brabant ………………………………………………………………….12

Museum Korps Commando Troepen Roosendaal ………………………………….13

Ter herinnering …………………………………………………………………………………….15

7e Jan Willem Petter Mars……………………………………………………………………..16

Defilé Wageningen 2016……………………………………………………………………….17

Herdenking Indië Monument Roermond 2016………………………………………….19

Verslag fietstocht 2016………………………………………………………………………….22

Normandië uitstapje 2017 ……………………………………………………………………..23

Boekbespreking……………………………………………………………………………………24

Oproepje……………………………………………………………………………………………..25

2

COV West Brabant

BELANGRIJKE GEGEVENS

Bestuur :

Voorzitter                                 :

Cor Hertogh

0165-569087

Vice voorzitter                         :

Raymond Bochove

06-54221475

Secretaris                                :

Jan van Beek

0165-512414

Penningmeester                      :

Rinus Schalken

0416-333906

Lid                                           :

Joop Beusenberg

0165-856989

Lid                                           :

Ad Verwey

0165-549347

Lid                                           :

Arno Haest

0032-36671729

Financiële transacties :

NL 71 INGB 0006547503  t.n.v. V.O.C. Westelijk Noord Brabant, p.a. Hogevaart 129, 5161 PM Sprang Capelle.

Contributie e.d. :

  • Contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart en de contributie bedraagt

25,00 per jaar.

  • Nabestaanden van oud-commando’s kunnen steunend lid worden voor een bedrag van 10,00 per jaar.
  • Donateurs betalen minimaal 10,00 per jaar. (Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat).

Ledenadministratie :             : Rinus Schalken       0416-333906

Contactpersonen :

‘de Tokkel’                               :

Hans Molier

06-14199153/

0165-554531

Activiteitencommissie              :

Jan van Beek

0165-512414

Integratieplan                          :

Cor Hertogh

0165-569087

Sociale coördinatie                  :

Rob Chrispijn

0167-540660

Veteranenaangelegenheden  :

vacant

Herdenkingen                          :

Jan van Beek

0165-512414

Onderhoud graven                  :

Pierre Pfeijffer

0165-537382

Advertenties ‘de Tokkel’          :

Cor Hertogh

0165-569087

Aanleveren van copy kan gemaild worden naar h.molier@kpnmail.nl

3

COV West Brabant

Ee woordje van de voorzitter…….

Het jaar is alweer tien maanden onderweg en heel veel is er niet te melden. We hebben een goed en gezellig nieuwjaarsfeest gehad. Al mogen er nog wel enkele leden bijkomen om de zaal gezellig vol te krijgen en lekker bij te kletsen.

De jaarvergadering is goed verlopen. Het bestuur en de activiteitencommissie hebben het afgelopen jaar goed werk verricht. Klasse jongens !

De jaarlijkse bbq is heel goed verlopen met dank aan Jeanne en Jan, het was wederom voortreffelijk geregeld.

Het familiebivak hebben we af moeten zeggen omdat we te weinig aanmeldingen hadden. Want 7 personen is wel heel weinig en we hopen volgend jaar dan ook op meer liefhebbers.

De jaarlijkse fietstocht was heel goed voorbereid en gelukkig goed weer zeer goed gedaan Jan ! Ook de herdenkingen waren weer goed bezet. Ik hoop dat de komende Silvester loop veel liefhebbers op de been zal brengen.

Cor Hertogh

4

COV West Brabant

Van Woerdenmars 2016

Hoewel het geen activiteit van COV West Brabant is, is de van Woerdenmars natuurlijk wel op “ons” grondgebied. Van de ruim 80 deelnemers komt dus ook een stevig deel uit onze gelederen. De weerberichten waren uitstekend en kwamen zowaar gewoon uit. De organisatie was strak en de club staat er netjes bij, helemaal fris om te beginnen. Zeker met alle nieuwe polo’s. Na enkele dienst mededelingen en de ludieke zaken rondom tenue zijn we op pad gegaan voor de eerste etappe naar de koffie met de worstenbroodjes. Het lijkt vanzelf te gaan maar we beginnen te zweten en de binnenkant van onze neuzen wordt langzaam donker van het stof. De organisatie heeft de route perfect voor elkaar mooie afwisseling van alle soorten wegen en omgevingen.

Na de koffie volgt de tweede etappe naar de kazerne voor de lunch. Even netjes door de poort en over de kazerne lopen. Dat zijn we nog niet vergeten.

5

COV West Brabant

De lunch met het buffet systeem is toch heel anders, als de oude manier in de manschappeneetzaal, en deze verandering kunnen we zeker een verbetering noemen. De gesprekken met de maten gaan alle kanten op. Natuurlijk eerst contact met de maten die we al langer niet gezien hebben. We zien bijna allemaal wel een lichting genoot. Hoe is het met jou, wat doe je tegenwoordig enz.

Na de lunch de volgende etappe naar Steketee om daar het zwaar gezakte vocht niveau op te hogen. De consumptie van de Commandostichting verdampte bijna. Er gingen koppen onder de kraan, de flessen werden weer gevuld en ook de licht alcoholische versnaperingen vonden hun weg. Op naar de laatste etappe terug naar Huis ten Halve. Het warme weer begint zijn tol te eisen: het compacte peloton wordt een lang lint. Het is voor de maten best lastig om het ritme te verlaten om toch bij elkaar te blijven, maar samen uit is samen thuis. De gesprekken gaan steeds dieper, ik hoor zaken over lokale politiek, beleggingen en oudedagsvoorzieningen, de vluchtelingen en de internationale politiek. Mooi om goed van gedachten te kunnen wisselen.

Aan gekomen op het eindpunt was het voor de meeste weer lang genoeg geweest, maar als het moet gaan we natuurlijk gewoon verder. De bar werd bijna bedolven onder de vele natte bestellingen. Gelijk maar dubbel bestellen, want één glas is zo weg. De formaliteiten van de medailles, waarbij de jubilaressen van 10 keer en 5 keer hun unieke medaille kregen, werden afgerond. Ook de oudste deelnemer van 85 jaar werd in het zonnetje gezet. De gelopen afstand van 30 kilometer stelde natuurlijk niets voor bij onze ervaringen van commando opleiding en de zware oefeningen. Ook de (bijna) beroeps wandelaars hebben mooie verhalen van de vierdaagse tot vele internationale tochten. Onder het genot van de commando liederen, die goed meegezongen werden, en met het nodige vocht werd een uitstekende blauwe hap weggewerkt. Een mooie dag met gezonde beweging kwam tot een einde. Deelnemers komen uit het hele land, en na de spitstijd ging men zijns weeg. Organisatie bedankt, volgend jaar ben ik weer van de partij.

Wouter 81-6

6

COV West Brabant

Op bezoek bij………….

Oud commando Johan van Berkel is een rasechte Roosendaler. Aan de Kortendijksestraat had zijn vader een café wat met de achtertuin grensde aan de stormbaan. Hij is geboren op 2 oktober 1969. Na de lagere school werden de MAVO, Detailhandelschool en de Koksschool doorlopen. Daarna werd Johan opgeroepen voor zijn

diensttijd. Doordat hij achter de kazerne woonde wilde hij ook graag naar de commando’s. En op de rugbyclub waar Johan toen speelde was het eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat je de Groene Baret ging halen.

Met lichting 89-6 opgeroepen voor de vooropleiding. Maar werd aanvankelijk door een longontsteking afgekeurd. Jelle Schepers heeft hem daar mee goed geholpen. “Ga eerst maar naar de koksschool in Haarlem en kom daarna maar terug.” Zo gezegd zo gedaan. Op de koksschool heeft hij mede gekookt voor een etentje voor officieren. Waar overste Knetsch ook aanwezig was. Die heeft gezorgd dat hij opnieuw gekeurd werd voor het KCT. Toen is Johan met lichting 90-3 het tentenkamp ingegaan. De instructeurs waren oa Will vd Holst en Appie Bus (beiden bekend van Outdoor te Roosendaal) en niet te vergeten Bert Thijssen. Eikhout was commandant opleidingen.

Kwam daarna in de 104-Ccie. En werd ook opgeleid tot Para in Pau .En natuurlijk werd er ook nog gekookt door Johan op de kazerne! Heeft mooie oefeningen mee gedaan. Bijvoorbeeld Slimme Streupers !. Deze 2 keer.

Heeft na zijn diensttijd nog steeds zijn Commando op de 1ste plaats staan. Is daarna de auto business ingerold. Eerst bij de Peugeot daarna bij Chrysler, toen Mercedes Benz en als laatste bij een Audi dealer in Breda. Haalde daar Jeroen Smits bij als hoofd magazijn.

Johan heeft nu zijn eigen bedrijf : VBMC dit staat voor Van Berkel management Cars. Hij verzorgt met zijn bedrijf alles wat met auto’s te maken heeft. Verkoop van nieuwe en gebruikte wagens, onderhoud en het wagenparkbeheer voor bedrijven die zelf die zorgen liever niet hebben.

Heeft momenteel 2 werknemers.

7

COV West Brabant

Verder is Johan 2 jaar geleden gestart met een studie rechten aan de Open Universiteit. Gewoon uit interesse. En net als de groene baret zal deze opleiding gehaald worden !

Johan is gescheiden en heeft 2 zoons: Sam van 14 en Rik van 18. Sam zit op het Da Vinci College in Roosendaal en Rick doet Cios (sport school) in Goes. Heeft bij het KCT sport gesolliciteerd voor stage te lopen. Johan heeft zelf 15 Jaar Rugby gespeeld bij RCC (Rugby Roosendaal Commando combinatie). Momenteel woont Johan in Kruisland Op de Biezenstraat 2.

Dit is dan weer op bezoek bij op naar de volgende. Jan en Cor

Inschrijving Reünie 2017

Inschrijving voor de reünie van 25 maart 2017 Dit kan via de website van het Korps Commandotroepen.

Enkele puntjes: Registratienummer zonder puntjes!

Achternaam beginnen met hoofdletter!

Schat uw maat niet te klein in Het reüniejack is een soort regenjack dat over de normale kleding gedragen kan worden!

Lukt het niet? Neem dan contact op met de projectofficier onder vermelding van naam, rnr, adres, liplg. E-mail: reunie2017@korpscommandotroepen.nl

Succes

8

COV West Brabant

Dodenherdenking Parklaan 4 mei 2016

Dodenherdenking is toch altijd weer een moment om echt even bij stil te staan. Het herdenken is niet alleen een manier om respect te bewijzen aan de slachtoffers, maar ook een signaal dat we moeten afgeven om te weten wat we zeker niet willen.

Vanuit de vereniging heeft het ook meerdere functies. Op tijd verzamelen is gelijk ook weer

de ontmoeting met de maten. Tegelijkertijd is het ook de koppeling van de commando’s aan Roosendaal. Zowel de burgemeester als zijn vrouw verwelkomen ons persoonlijk. Vanuit het Korps neemt Kapitein Bert het detachement onder zijn hoede. Kleine uitleg voor de juiste exercitie en dan weten we dat er een waardig detachement staat.

De hele herdenking wordt druk bezocht en met de sprekers, de koren en de hoornblazer wordt het een indrukwekkende herdenking. Het Wilhelmus wordt goed meegezongen.

Na afloop nog even het sociale aspect. Wat drinken bij Merks gezellig! Het is niet al te laat geworden, voor meerderen staat Wageningen op het programma.

De combinatie van herdenken en het samenzijn met de maten is natuurlijk gelijk de uitnodiging om volgend jaar met nog meer samen te komen.

Wouter

9

COV West Brabant

10

COV West Brabant

1

Nieuwjaars bijeenkomst

zondag

10-01-2016

2

Vissen opstappen op de Sea Bear ?

woensdag

17-02-2016

3

Schieten

donderdag

25-02-2016

4

Oorlogmuseum

woensdag

23-03-2016

5

Ledenvergadering

donderdag

21-04-2016

6

Onderhoud graven

maandag

25-04-2016

7

Normandie Familie bivak ?

donderdag

5 t/m 8 mei 2016

8

Zomer wandeling

woensdag

15-06-2016

9

Fietstocht

zondag

17-07-2016

10

B.B.Q.

zaterdag

20-08-2016

11

Jan Willem Petter Mars

vrijdag

21-10-2016

12

Onderhoud graven

maandag

24-10-2016

13

Silvester tocht

woensdag

28-12-2016

1

Capelse Veer

zaterdag

30-01-2016

2

Wassenaarse Slag

vrijdag

26-02-2016

3

Dodenherdenking Parklaan

woensdag

04-05-2016

4

Wageningen Defilé

donderdag

05-05-2016

5

Veteranendag

zaterdag

25-06-2016

6

Roermond Indie Monument

vrijdag

15-07-2016

7

Oosterbeek Market Garden

vrijdag

16-09-2016

8

Eindhoven

zondag

18-09-2016

9

Mallard mars

maandag

31-10-2016

10

Vlissingen Infatuate

woensdag

02-11-2016

11

COV West Brabant

Website van de Commandovereniging West-Brabant

Met deze website www.covwestbrabant.nl willen wij u op een andere manier informeren over de activiteiten en andere zaken betreffende onze vereniging.

We vinden het heel belangrijk u op de hoogte te kunnen houden van nieuws dat te maken heeft met onze Commandovereniging, de Commandostichting en het Korps Commandotroepen. We hopen dat u ons vaak zult bezoeken. Houd deze site dus in de gaten!

Mocht er toch nog iets zijn waardoor u niet goed overweg kunt met deze website, neem dan gerust contact op met het bestuur en/of de website beheerder.

12

COV West Brabant

Museum Korps Commando Troepen Roosendaal

Ondanks de grote herinrichting die in 2014 in de Historische Collectie van het Korps Commandotroepen (HC KCT) heeft plaatsgevonden, rusten de vrijwilligers die de HC runnen niet op hun lauweren.

Constant zijn ze kritisch aan het kijken naar de collectie en de uitstraling daarvan. Ideeën die opborrelen worden besproken en wordt er gekeken naar de haalbaarheid daarvan.

Zo kwam enige tijd geleden het idee naar boven om de foto’s aan de achterwand van twee vitrines aan te passen. Het ging hier om de vitrines van No 2 Dutch Troop en van het Korps Insulinde. Foto’s werden gezocht en gevonden en door een bedrijf uit Roosendaal (van Strien Print and Sign) op de achterwand van de vitrines geplakt.

Naar aanleiding van de uitreiking van de MWO aan het Korps werd de jacht geopend op een goede foto van het vaandel met daaraan de MWO. Ook die werd gevonden en door hetzelfde bedrijf aan een wand bevestigd. Al met al weer een prima geslaagd project dat de HC een nog grotere professionele uitstraling geeft dan die ze al heeft volgens de vele bezoekers die we mogen ontvangen.

Ook een keer een bezoek brengen aan de HC KCT? Stuur een Email: kct.museum@mindef.nl en het gaat vanzelf goed komen !

13

COV West Brabant

14

COV West Brabant

TER HERINNERING !

contributie met € 5,00 verhoogd naar € 25,00. De contributie graag betalen vóór 1 april 2016 over te maken naar onderstaande rekening.

Rekening nummer NL71 INGB 0006 5475 03 Ten name van

Commandovereniging West-Brabant

p.a. Hogevaart 129 5161 PM  SPRANG-CAPELLE

Voor diegenen die een machtiging hebben afgegeven bij de bank moeten die laten verhogen naar 25,00

Zij die geen machtiging hebben gegeven aan de bank, willen die dat als nog doen. Het bespaart de vereniging veel kosten en problemen.

Met commando groet, Rinus Schalken

15

COV West Brabant

Op vrijdag 21 oktober 2016 gaat de 7e Jan Willem Pettermars van start. Deze mars is vernoemd naar wijlen co kap Jan Willem Petter, die zijn leven gaf bij een reddingspoging op de handgranaatbaan.

Zijn poging in 1971, om een op de grond gevallen en op scherp gestelde handgranaat alsnog uit de met betonnen muren omheinde werpkuil te gooien, werd hem fataal. De handgranaat explodeerde en de kapitein werd op slag gedood. Maar de drie andere militairen in de kuil overleefden het ongeval. Tragisch is tevens dat de moedige kap nauwelijks twee maanden eerder in het huwelijk was getreden met freule Cornelie Godin de Beaufort.

De start en finish van deze mars zijn bij Dorpshuis ‘’De Twee Marken” in Maarn. De 30km route voert grotendeels over natuurpaden. Bezocht zal worden zijn graf op het landgoed Maarsbergen, alwaar de Eregroet zal worden gebracht. Dit landgoed, met daarop het kasteel en diverse bijgebouwen, is eigendom van de nazaten van de familie Godin de Beaufort. Het bos en de natuurterreinen maken onderdeel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Tussen de middag zal in Doorn in de Van Braam Houckgeestkazerne (Korps Mariniers) een overheerlijke warme maaltijd worden gebruikt. In het bijzonder roepen wij de comarns op, vanwege het feit dat dit wel eens het “laatste middagmaal” kan zijn op deze kazerne. De “sublieme theepauze” wordt aangeboden door de familie Petter Godin de Beaufort op het landgoed Maarsbergen bij het kasteel. www.landgoedmaarsbergen.nl

Dit prachtig landgoed is normaal voor publiek afgesloten.

Indien u aan deze mars wilt deelnemen en gerechtigd bent tot het dragen van de Groene Baret, dan kunt u zich aanmelden bij;

Albert van Heijningen COWS@Korpscommandotroepen.nl

16

COV West Brabant

Defilé Wageningen 2016

De COV West-Brabant is naar Wageningen geweest met 10 mannen en 2 vrouwen. Het was een mooie dag met volop zon. Het was dan ook heel druk op het terrein “de Dreijen”. Daar stonden veel oude legervoertuigen en kanonnen en veel mensen waren verkleed in oude uniformen. Tijdens het defilé staan de mensen wel met 2 a 3 rijen dik langs de 7 km lange route. Het defilé werd afgenomen door de minister van defensie. Na afloop is er nog een biertje gedronken en zijn we daarna weer huiswaarts gekeerd.

Groeten, Jan v Beek

17

COV West Brabant

18

COV West Brabant

15 JULI 2016. HERDENKING BIJ INDIË-MONUMENT IN ROERMOND

Op de ochtend van zaterdag 15 juli 2016, iets voor half negen, verzamelden zich net buiten de toegang tot de kazerne 21 leden van onze vereniging en een tiental van hun echtgenotes/partners voor de jaarlijkse reis naar het Nationaal Indië-monument 1945-1962, in Roermond. Dit bij gelegenheid van de herdenking van de in voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde Nederlandse commando’s en paracommando’s (Regiment Speciale Troepen-RST). De kazerne was voor verzameling ditmaal niet toegankelijk vanwege de voorbereiding van een baret-uitreiking.

Na aankomst op het provisorisch aangelegd gemeentelijk parkeerterrein werd snel de weg naar de gereed staande bus gevonden omdat er sprake was van enig spatwater vanuit de hemel. Voor onze dames was dat eventjes niet welkom vanwege hun fraai ‘herdenkings- c.q. uitgaanstenue’. Majoor b.d. Mathieu Jeukens, die de plechtigheid in Roermond zou leiden, had een moment om eenieder persoonlijk te verwelkomen en de hand te schudden. Op tijd werd vertrokken en vanwege enige filevorming op de route werd Roermond omstreeks 10.30 uur bereikt.

Het personeel van het bekende restaurant ‘Rasa Senang’ stond al klaar om de ‘reizigers’ van een heerlijk en welkome kop koffie met Limburgs vlaai te voorzien. Omdat de plechtigheid zou aanvangen om 13.00 uur was er tijd genoeg om onder elkaar van gedachten te wisselen en of gewoon lekker wat bij te kletsen.

Zoals gewoonlijk werd ook uitgekeken naar oud-commando’s van andere regionale verenigingen (vooral naar maten die je goed kent) en die waren er in ruime mate aanwezig. Er is altijd sprake van een zekere nieuwsgierigheid om te zien wie er nog aanwezig zijn of wie er juist niet (meer) bij zijn. Het waren behalve de West-Brabanders niet alleen de Gelderlanders en Limburgers die de moeite hadden genomen om naar Roermond af te reizen. Onder meer ook enkele mensen uit Den Haag en omgeving waren in het restaurant present. Het merendeel van ‘onze dames’ vond het wachten wat te lang duren en namen de kuierlatten naar het winkelcentrum van Roermond. Gelukkig voor hun en ook voor ons was het weerbeeld geheel veranderd. Een mooi zonnetje liet zich zien en dat zou de gehele dag zo blijven.

19

COV West Brabant

20

COV West Brabant

Stipt om 13.00 werd aangevangen met de herdenkingsplechtigheid. Naast een 40-tal oud-commando’s die stonden opgesteld en enkelen die gebruik maakten van een stoel was er helaas weinig publieke belangstelling.

Opvallend was nog de aanwezigheid van slechts één rode baretdrager. Naar goed gebruik werden door diverse mensen zinnige woorden uitgesproken. Namens de stichting Nationaal Indië-monument werd door de heer Geert Plattel een welkomstwoord gehouden.

Namens de Commandostichting hield majoor Jeukens een korte introductie. Hij wees er op dat de aanwezige vlag gedurende de gehele plechtigheid halfstok zou blijven hangen als eerbetoon aan de twee, nog maar kort geleden omgekomen militairen in Mali. Majoor Jeukens hield ook een voordracht over het plan en het verloop van een spectaculaire actie op Sumatra in 1949 onder de codenaam “Operatie Modder”. Daarop volgde een toespraak door Luitenant-kolonel Gert-Jan van Staveren namens de Commandant KCT. Alle drie de sprekers gingen, ieder op eigen wijze, in op het hoe en waarom van het houden van deze bijeenkomsten op 15 juli. Welnu, dat je gesneuvelden nooit mag vergeten, werd door hun woorden onmiskenbaar duidelijk gemaakt.

Vervolgens werd tijdens het dodenappèl de namen voorgelezen van de 58 gesneuvelden door de heer Gilles de Kok. Aansluitend werd een krans gelegd, gezamenlijk door Luitenant-kolonel Gert-Jan van Staveren en een veteraan, de heer Fockens.

Na het signaal Taptoe en de 1 minuut stilte volgde daarna al snel de afmelding van het detachement en het einde van de ingetogen, sobere en wederom indrukwekkende plechtigheid onder een stralende zon. Na afloop stonden als vanouds wederom de borden met nasi-rames specialiteit op ons te wachten. Met een biertje erbij was het weer heerlijk toeven in het etablissement. Er was nog wat tijd voor verhalen. Toen ook de verhalen op waren werd de bus weer opgezocht. ‘Onze dames’ waren gelukkig ook allemaal op tijd gearriveerd. Na een terugreis die ongeveer hetzelfde verliep als de heenreis werd in Roosendaal van elkaar en van Mathieu afscheid genomen. Het was een zinvolle maar zeker ook een plezierige dag. Nog wat meer leden zouden op 15 juli de bus kunnen bemannen/bevrouwen. Doen !

Door: Jaap van der Gulik

21

COV West Brabant

Verslag Fietstocht 17 juli 2016

Het was op zondag 17 juli j.l. mooi weer dus een prachtige dag om te fietsen. Het vertrek was gepland om 12.00 uur vanaf het fietscafé Gastels sfeer. De route ging via de sluizen van het Boven Sas (ook wel bekend van Marijntje Gijzen) naar Dinteloord waar we wat gedronken hebben.

Vandaar ging de tocht weer verder naar Fort Sabina nabij Willemstad. Ook daar hebben we wat gedronken, koffie met appel gebak. We treffen het wel, op het moment van aankomst is er life muziek op het terrein.

Daarna zijn we het gerestaureerde Fort gaan verkennen. Prachtig zoals alles er uit ziet. Er is ook een zaal ingericht over de watersnood in Heiningen van 1953, waar Commando Willens is verdronken tijdens een reddingsactie. Dan gaan we weer op weg naar het startpunt Café Gastels sfeer. Via Heiningen en Stampersgat zijn we na 38 km daar weer aangekomen. Weer wat gedronken en dan huiswaarts.

22

COV West Brabant

Normandië uitstapje 2017

Voor het Normandië-uitstapje in 2017 hebben zich nog maar 2 personen opgegeven. Mocht iemand interesse hebben om met deze hele interessante trip mee te gaan, geef je dan op bij de secretaris of stuur hem even een mailtje.

Hoe de reis er precies uit zal gaan zien en wat de kosten zullen worden is nu nog niet bekend. Onze gedachten gaan in ieder geval uit naar het huren van een groot huis of enkele stacaravans. En voor wat betreft het vervoer kan bij voldoende deelname een bus gehuurd worden.

Heb je interesse ? Laat even iets weten en geef aan wat je voorkeuren zijn

m.b.t. aantal dagen, datum, en wijze van vervoer. Wij gaan in ieder geval uit van een reis van minimaal 5 dagen !

En heeft u verder nog vragen neem dan contact op met de secretaris – Jan van Beek : lisajelte@ziggo.nl : 0165-512414

23

COV West Brabant

Boekbespreking……….

‘Thuis gelooft niemand mij’ Zuid-Celebes 1946-1947

In juni 1946 meldt Piet Hidskes zich als vrijwilliger bij het Depot Speciale Troepen, het elitekorps van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (knil) onder commando van kapitein Westerling, die carte blanche krijgt om de opstand in Indonesië neer te slaan en zuiveringsacties uit te voeren.

Na zes maanden training wordt Hidskes ingezet op Zuid-Celebes in wat later ‘de Zuid-Celebes-affaire’ zal heten. Wat hier precies is voorgevallen vertelt Hidskes aan niemand, wie zou hem geloven? Als hij in 1992 overlijdt, neemt hij het verhaal mee in zijn graf. Waarom zweeg Hidskes vijftig jaar over zijn ervaringen op Zuid-Celebes? In

hoeverre was zijn bijdrage aan de acties van Westerling vrijwillig?

Zoon Maarten besluit de rol van zijn vader op Celebes tot op de bodem uit te zoeken. Hij wint het vertrouwen van enkele oud-commando’s uit de groep van zijn vader, onderwerpt diens brieven uit Indië aan een nauwkeurige analyse en bestudeert inlichtingenrapporten over de terreur op Celebes. Op aangrijpende wijze weet Maarten het oorlogsverleden van zijn vader te reconstrueren en merkt hoe confronterend dat ook voor hemzelf is.

‘Thuis geloof niemand mij’ is een bijzonder boek. Het verhaal van een zoon over zijn vader die actief heeft gediend onder commandant Westerling in Zuid-Celebes in 1946-47. Een donkere bladzijde in de Nederlandse geschiedenis wordt op een knappe wijze ontsloten.

24

COV West Brabant

Hidskes’ boek is eerlijk en aangrijpend. De kracht zit ‘m ook in zijn taal, helder en beeldend. Tegelijk is het historisch secuur onderbouwd. Een boek als dit kan Nederland helpen de eigen geschiedenis recht in de ogen te kijken en dat is van grote betekenis.

Auteur : Maarten Hidskes Verschijningsdatum : juli 2016 Prijs : € 18,99

Bron : Bol.com

Oproep………

Beste leden,

Joop Beusenberg wilde vragen of er leden zijn die een middag in de week met een paar andere leden zouden willen biljarten?

Welke dag en waar kan in overleg worden

bepaald. Indien je geen vervoer hebt komt hij je ophalen en brengt hij je ook weer thuis. Joop hoopt op een man of acht.

Aanmelden kan op zijn telefoonnummer; 0165-856989 of op zijn mobiel nummer; 0649124544.

Hopelijk tot ziens

25

COV West Brabant

26