Verslag schietavond 2017

Op donderdag 23 februari 2017 was er weer de jaarlijkse schietavond. Helaas waren er maar 10 personen opgekomen, de jongere garde lieten het deze maal afweten (waren zij bang dat ze niet van de oudere garde konden winnen?).

Toch hebben de aanwezigen er een gezellige avond van gemaakt. Er werd geschoten met geweer .22. Na de 3 proefschoten werden er 3 series van zes schoten afgewerkt. De linkse schutters behaalde de beste resultaten, de kleindochter van Jan van Beek , L. van Beek, mocht voor de eerste maal onder leiding van een schietmeester mee schieten en werd met een prachtig puntental van 276 punten tweede.

Hier volgen de uitslagen.

  1. J.Beusenberg         277 ptn.
  2. Mej. L van Beek      276 pnt.
  3. Jan van Beek          276 pnt.
  4. P.Vos                       273 pnt.
  5. A.Verhagen             269 pnt.
  6. A.van Rijsbergen    262 pnt.
  7. Rob Mes                  257 pnt.
  8. O.Methorst              255 pnt.
  9. C. Hertogh              252 pnt.
  10. Zantboer                 214 pnt. (schoot voor de eerste maal, hij hoopt volgend jaar er weer bij te zijn).

Na de uitreiking van de medailles werd er nog wat gezellig nagepraat en ook hierbij ontbraken de sterke verhalen niet. Met dank aan de schietmeesters en de afspraak volgend jaar weer, maar dan mogelijk met wat meer leden, vertrok eenieder huiswaarts.